“Geen coronaclusters, iedereen moet waakzaam zijn”: 14 Brusselse gemeenten boven alarmdrempel

Beeld ter illustratie.
ANP Beeld ter illustratie.
Slechts vijf van de negentien Brusselse gemeenten hebben het alarmpeil (20 besmettingen per 100.000 inwoners per week) nog niet bereikt. Anderlecht, Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe zitten met een risicofactor van 18 amper nog onder dat alarmpeil. Het kabinet van de Brusselse minister-president waarschuwt: “Er zijn geen duidelijke clusters. Het virus is overal.”

De Brusselse crisiscel en de negentien Brusselse burgemeesters hebben vrijdagnamiddag vergaderd over de toestand in het Brussels Gewest. Op die vergadering is duidelijk geworden dat er van duidelijk omschreven besmettingshaarden nergens nog sprake is. “De toestand lijkt sterk verspreid te zijn over het gewestelijk grondgebied”, zegt het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) in een persbericht.

Volgens de meest recente update van Sciensano overschrijden 14 Brusselse gemeenten het alarmpeil. Zij tellen wekelijks meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners. “We hebben dus te maken met een heropleving van het virus die van iedereen specifieke aandacht vereist. Alle aanwezige partners wijzen erop dat een strikte toepassing van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad noodzakelijk is", aldus het kabinet-Vervoort. 

Familieverband

De minister-president benadrukt dat het belangrijker is dan ooit om de maatregelen van de Veiligheidsraad te respecteren: “Veel besmettingen gebeuren in familieverband.” Vandaar het belang van de sociale bubbel: “Beperk die tot vijf personen per gezin en draag mondmaskers als afstand houden niet mogelijk is.”

De meeste besmette personen zijn relatief jong. “Het gaat om personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 49 jaar oud, met mediaan onder de 30 jaar.” Daarom gaat het Gewest ook van start met de tweede fase van de communicatiecampagne ‘Ik leef anders’, die zich richt tot de doelgroep van de 14- tot 25-jarigen. De campagneboodschappen draaien onder meer rond het bewaren van anderhalve meter fysieke afstand en het dragen van een mondmasker (verplicht op het openbaar vervoer). Er wordt ook verwezen naar de heropstart van de activiteiten, maar dan in een andere context met zinnen als “ook anders gaat het leven zijn gang” en “ik leef anders”.

Veertien gemeenten hebben het alarmpeil overschreden.
Sciensano Veertien gemeenten hebben het alarmpeil overschreden.