"Een huisdier is een extra gezinslid, géén object"

SENSIBILISERINGSCAMPAGNE GESTART TEGEN HET ACHTERLATEN VAN HUISDIEREN

Een vrijwilligster probeert het vertrouwen te winnen van een duidelijk getraumatiseerde hond.
Baert Marc Een vrijwilligster probeert het vertrouwen te winnen van een duidelijk getraumatiseerde hond.
Gisteren is in Vorst, in het dierenasiel het Blauwe Kruis van België, een grootschalige sensibiliseringscampagne gestart met als thema 'Een huisdier is een extra gezinslid. Bezint eer je je bindt'. Het doel van de campagne is de strijd aan te gaan met de dumping van huisdieren, een fenomeen dat jaarlijks opduikt aan het begin van de grote vakantie. "Vooral honden die op een gegeven moment populair zijn, belanden enkele jaren later in een asiel", aldus Guy Adant, voorzitter van het Blauwe Kruis.

Het voorbije jaar werden in Brussel 1.920 katten en 543 honden achtergelaten door hun baasjes. De opvang gebeurt in eerste instantie door de verschillende Brusselse dierenasielen die een gastgezin zoeken voor de beestjes. Maar voor veel dieren wordt uiteindelijk geen plaats gevonden. Ze worden geëuthanaseerd.

Twee honden uit het asiel in Vorst.
Baert Marc Twee honden uit het asiel in Vorst.

Emotionele beslissing

"Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun huisdier achterlaten. De voornaamste is een emotionele beslissing. Ouders kopen plots in een emotionele bui een huisdier voor hun kinderen, maar enkele maanden later merken ze dat een huisdier in huis houden toch niet werkt. Ook de populariteit van het ras speelt een rol.


Een tiental jaar geleden waren de cockers populair, enkele jaren geleden waren dat rottweilers en momenteel zijn het chihuahua's. Eens de populariteit tanende is, worden de beestjes naar het asiel gebracht. De tweede belangrijkste reden is dat mensen verhuizen en geen plek meer hebben voor hun huisdier. De vakantie speelt ook een rol. Rond deze tijd worden er ook meer dieren naar het asiel gebracht."Voor het achterlaten van een huisdier staan minimumboetes van 500 euro."Een huisdier achterlaten kan echt niet. Dan kunnen mensen het beestje beter naar het asiel brengen. We zijn momenteel acht van onze hokken aan het verbouwen om dieren in onder te brengen van baasjes die op vakantie gaan en die niet het geld of de mogelijkheid hebben om hen elders onder te brengen. In september zouden die werkzaamheden gereed moeten zijn", aldus Adant.

Deze olijkerd wacht op een nieuw baasje.
Baert Marc Deze olijkerd wacht op een nieuw baasje.

Euthanasie

"Maar het is uiteraard nog beter om eerst even na te denken voor je een huisdier neemt. Een huisdier is niet zomaar een geschenk of een object. Een dier heeft ruimte en aandacht nodig en de aanschaf van een huisdier verdient de nodige aandacht. Daarom steun ik ook ten volle deze sensibiliseringscampagne."


Het Brussels gewest lanceerde de campagne 'Een huisdier is een extra gezinslid. Bezint eer je je bindt' samen met Leefmilieu Brussel. Bij alle dierenartsen in het Brussels gewest, alsook bij de gemeenten, zullen informatiefolders verspreid worden. De beelden van de campagne komen ook terug op sociale media en in het straatbeeld. De campagne toont aan dat je best vóór het nemen van een huisdier heel goed nadenkt over de impact en de verantwoordelijkheid die een dier met zich meebrengt.


"Gelukkig zorgt de overgrote meerderheid van baasjes wel goed voor hun huisdier. Deze campagne wil op termijn het aantal gevallen van diereneuthanasie in de asielen doen dalen. Nu zijn het er honderden per jaar. Ik wil graag dat die praktijk op termijn stopt", aldus staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets.De huisdiertjes in asiel het Blauwe Kruis van België blijven ondertussen wachten op hun gouden mandje.

Een oplettende kat in het opvangcentrum.
Baert Marc Een oplettende kat in het opvangcentrum.