Werken 't Zand kosten meer dan geschat

De stad Brugge schuift een extra krediet van 3,1 miljoen euro naar de begroting van 2017 voor de heraanleg van 't Zand, die volop bezig is. De werken kosten immers een stukje meer dan geraamd. De voorlopige kostprijs wordt geschat op 11,8 miljoen euro. "Het gaat niet om een stijging van 3 miljoen euro, maar enkel om het verschuiven van budgetten", verklaart schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V). "Toch moeten we toegeven dat de werken wat meer kosten dan oorspronkelijk geraamd, al zullen we daar pas een echt zicht op krijgen als de werken eenmaal klaar zijn." Voor de stad Brugge is de extra kost geen probleem. De stadskas is immers gezond. De stad heeft zo'n 114 miljoen euro in een spaarpot zitten. De meeste gelden, zo'n 81 miljoen euro, zijn wel al toegewezen aan projecten zoals 't Zand, de nieuwe Beurshalle, de Xaverianensite of het nieuwe museum. De stadsschuld daalde vorig jaar verder tot een historisch laagterecord van 78,5 miljoen euro. In 2016 nam de stad bovendien geen leningen op. "De komende jaren gaan we veel geld uitgeven, onder meer aan het beursgebouw en het nieuwe museum. We zijn daarop voorbereid", besluit burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). (BHT)