Werken Oostendse Steenweg met vertraging

De wegenwerken aan de Oostendse Steenweg in Brugge hebben wat vertraging opgelopen door het vriesweer van de voorbije weken. De onpare kant tussen de spoorwegbrug en de Karel Mestdaghstraat kan pas in gebruik genomen worden tegen 20 februari in plaats van 13 februari. De heraanleg van de pare kant start dan aansluitend vanaf 20 februari. Meer info vind je op www.bruggebereikbaar.be. (BHT)