Vissen in Boudewijnkanaal mag weer

Het recreatie- en visverbod dat sinds 3 augustus van toepassing was op het volledige Boudewijnkanaal is sinds gisteren opgeheven. Uit metingen begin augustus bleek een groot gebrek aan zuurstof in het water. Daarnaast waren er ook blauwalgen in het kanaal aanwezig, ter hoogte van het Klein Handelsdok. Om die redenen was het aangewezen om niet in aanraking te komen met het water. Maar recente metingen tonen aan dat er weer voldoende zuurstof is en dat ook de giftige algen verdwenen zijn. Om die reden wordt het tijdelijke recreatie- en visverbod op het Boudewijnkanaal opgeheven en is het weer toegestaan om te zwemmen, vissen, kajakken of andere watersporten en -recreatie uit te oefenen op en in het volledige Boudewijnkanaal. (BHT)