Veiligere fietsverbinding naar site Molenerf

Het Molenerf nabij AZ Sint-jan.
Google Maps Het Molenerf nabij AZ Sint-jan.
Om de fietspaden veiliger en toegankelijker te maken op het domein Molenerf nabij AZ Sint-Jan komen er nieuwe en veiligere fietspaden. De nieuwe fietsverbinding komt tussen de ventweg langs de N31 en de fietsstalling bij de OCMW-hoofdzetel.

“Hierdoor zal een groot deel van de site toegankelijker zijn voor fietsers en gescheiden zijn van het autoverkeer”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Het fietspad wordt aangelegd in asfalt en zal voorzien worden van verlichtingspalen.” Het nieuwe fietspad sluit aan langs de bestaande ventweg die ten zuiden loopt van de waterloop Molengeleed. Aan het tennisveld steekt het fietspad de waterweg Molengeleed over via de bestaande brug en loopt verder ten noorden van de waterloop. Via de bestaande brug ter hoogte van de oostelijke hoek van het tennisveld maakt het fietspad weer de oversteek.

Het nieuwe deel van het fietspad wordt verbonden met het bestaande fietspad ter hoogte van de OCMW-hoofdzetel. Dit zal gebeuren door enerzijds het bestaande wandelpad ten oosten van de tennisclub aan te leggen als fietspad en anderzijds een nieuw stuk fietspad aan te leggen ten oosten van de parkeerplaatsen van de OCMW-hoofdzetel.