Veel beslist, nog meer te doen

BRUGGE

In de reien dobberen aan het Triënnale-ponton, het kon vanaf juli.
Archieffoto Benny Proot In de reien dobberen aan het Triënnale-ponton, het kon vanaf juli.
Oppositiepartijen noemen het zes lange jaren van stilstand, het sp.a-CD&V-bestuur vindt dat alle moeilijke dossiers zijn opgelost. Er werd wel degelijk gewerkt: kijk maar naar het nieuwe Zand en de heraangelegde winkelstraten. Er zitten ook nog veel projecten in de pijplijn. Er werd dus veel in gang gezet, maar lang niet alles is al gerealiseerd.

GELUKT

1Het personeelsbestand moet worden afgebouwd

In zes jaar tijd is het ambtenarenbestand van de stad Brugge behoorlijk veranderd. Gepensioneerde medewerkers werden niet altijd vervangen. Brugge doet het met 300 man minder. De ambtenaren zijn ook ondergebracht in nieuwe clusters.

2Ook in de winter losse tafels en stoelen op terrassen

Een van de eerste realisaties van dit bestuur. Hoewel de vraag luid klonk om nog een stap verder te gaan en vaste terrassen ook in de winter toe te laten, koos het bestuur voor een middenweg. Met een dekentje op de schoot kan je nu ook in de winter buiten van al het moois in Brugge genieten.

3Verkeer moet zich aanpassen aan de binnenstad, niet omgekeerd

Er kwam een nieuw mobiliteitsplan, dat sceptisch werd onthaald, maar na bijsturingen nog weinig tegenkanting krijgt. Bovengronds parkeren werd een flink stuk duurder en ondergrondse parkings draaien op volle toeren.

4Gratis fietsenstalling nabij de Markt

Zonder aan de historische Markt te raken, vond het stadsbestuur een plaats voor 190 fietsen onder de gebouwen van Fnac. Dat heeft grotendeels het probleem van de vele fietsen op het plein opgelost. De parking wordt goed gebruikt en is vlot toegankelijk vanuit de Sint-Amandsstraat.

5Een studentenhuis waar jongeren terechtkunnen om te studeren en samen aan projecten te werken

Het vroegere politiecommissariaat in de Hauwersstraat is vanaf 2019 het nieuwe onderkomen voor een studentenhuis én een Vrijzinnig Huis. Want ook dat was een beleidsdoelstelling. De werken voor dat nieuwe gebouw zijn nog volop aan de gang.

6Cultuur prominenter in het straatbeeld en een Triënnale

De Triënnale voor Hedendaagse Kunst bracht kunst en cultuur in de binnenstad. Zowel in 2015 als in 2018 bleek dat een schot in de roos. De Triënnale was een uitdrukkelijke wens van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

7Nachtopvang voor daklozen het hele jaar door

Al in 2013 koos het OCMW van Brugge een woning waar opvang voor thuislozen ook buiten de wintermaanden kon. Het bleek geen overbodig initiatief, want de opvang zit vaak vol.

8Een beurs- en evenementenhal

De nieuwe Beurs- en Evenementenhal staat er nog niet. Maar de plannen zijn goedgekeurd en na een internationale wedstrijd is voor een sober en efficiënt ontwerp gekozen. Volgend jaar starten de bouwwerken op het Beursplein, dat er nadien helemaal anders zal uitzien.

9Het Huis van de Bruggeling: een nieuw stadskantoor in de binnenstad

De binnenstad is een groot woord, want het Huis van de Bruggeling werd uiteindelijk ingericht in het oude winkelgebouw van Media Markt aan het station. Voordeel: de vlotte bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Nadeel: de hoge huurprijs én het wegtrekken van de stadsdiensten uit het stadscentrum. Maar het Huis van de Bruggeling is er wel gekomen.

10Een klimaatplan rond energiebewust wonen en bouwen

Het Brugse klimaatplan is een dubbeltje op zijn kant. Er is een plan, maar of dat ook de doelstellingen zal halen, is nog maar de vraag. Eind 2014 engageerde het Brugse bestuur zich om tegen 2020 zeker 20 procent CO2 te reduceren. Volgens de stad wordt dat doel ook tegen de vooropgestelde deadline gehaald.

11Een duidelijke kilometeraanduiding voor lopers langs de Vesten

Een eenvoudige en voor de hand liggende ingreep langs de populaire Vesten. De kilometeraanduiding is er dan ook gekomen. Enkel over de verharding op de Vesten, die zeker in regenperiodes wel eens voor hinderlijke plassen zorgt, is er nog discussie.

12Een structurele oplossing voor zwemmen in open water

Zonder twijfel een mooie realisatie van dit bestuur: de toegankelijkheid van de Brugse reien voor zwemmers. Voor de eerste Triënnale was dat een echte stunt. De waterkwaliteit liet het daarna wat afweten, maar afgelopen zomer kon het (meestal) weer, zwemmen in de reien. Heel wat Bruggelingen probeerden het uit.

NIET GELUKT

1Randparkings moeten beter worden benut en voorzieningen zoals toiletten, infoborden, huurfietsen en een pendelbus moeten er komen

Een zorgenkind. Symbool is de onderbenutte parking aan de brug van Steenbrugge. Toiletten, huurfietsen en elektronische infoborden bleven dode letter.

2 Lichtplan moet zorgen voor extra sfeer op een duurzame manier

Het dure lichtplan werd nooit uitgevoerd: een erfenis uit het verleden waar het huidige stadsbestuur niets meer mee gedaan heeft. Ondanks de vraag om bijvoorbeeld tijdens de kerstperiode wat sfeervollere verlichting te voorzien, kwam er nooit een project uit voort.

3Proactieve aanpak van ziekteverzuim bij stadsmedewerkers

De voorbije zes jaar had de stad alle moeite om het ziekteverzuim bij het personeel onder controle te houden. De laatste cijfers uit 2017 wezen wel op beterschap: 'slechts' 8 op 100 werknemers zaten toen ziek thuis. Brugge blijft daarmee wel bij de slechtste leerlingen.

4 Alle bussen in Brugge geleidelijk hybride en vervolgens volledig elektrisch

De Lijn introduceerde in Brugge een aantal hybride bussen, maar de stad organiseerde ook op eigen houtje vervoer met nieuwe, kleine pendelbusjes. Die rijden op... diesel.

5Een fietsbrug tussen de Gentpoort en Kruispoort en aan de brug van Steenbrugge

Een concreet plan én realisatie is er voor beide projecten nog niet.

6Een ondertunneling van de N31 ter hoogte van Lissewege

Het ziet ernaar uit dat het wel eens héél lang zou kunnen duren om deze doelstelling te realiseren, als het plan in de nabije toekomst niet al dood en begraven is.

7 Echte inspraakmomenten die leiden tot projecten in samenspraak met de burgers

Het begon goed met 'De toekomst van Brugge', een denktank voor inwoners om losse ideeën werkelijkheid te doen worden. Heel wat inwoners kwamen na de bijeenkomsten ook aanzetten met concrete ideeën. Maar de laatste jaren is over dat project niet veel meer gehoord. Veel Bruggelingen klaagden bovendien dat het stadsbestuur hen bij bijvoorbeeld wegenwerken niet voldoende informeerde.

8Een stadsontwikkelingsbedrijf dat nieuwe projecten opstart en een grond- en pandenbeleid uitdenkt

Het nieuwe bedrijf zou vooral inzetten op betaalbare gronden en woningen voor jonge gezinnen in Brugge, geen slechte zaak gezien de huidige prijzen op de woningmarkt in Brugge. Maar van zo'n stadsontwikkelingsbedrijf was de voorbije zes jaar nooit sprake. (BHT)