Twee vrouwen in bestuur van Jongsocialisten

Het bestuur van de Jongsocialisten is uitgebreid met twee jongedames, zijnde Melissa Cappelle en Sam de Pape.


Voordien was het bestuur een echt mannenbastion. De drie andere bestuursleden zijn voorzitter Tom Willems, Robbe Wulgaert en Viktor Vandenabeele.


Deze groep doet door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen die in 2018 plaatsvinden.


Wellicht zullen zij een aantal leden afvaardigen op de sp.a-lijst.


"Ondanks de hevige storm waarin het socialisme zich bevindt de laatste maanden, zowel in Brussel als Wallonië, merken we dat onze normen en waarden alles behalve dood zijn bij de 'jeugd in Brugge'. Onze ledenaantallen blijven stijgen. Dat we onze bestuursploeg kunnen uitbreiden is daar enkel maar een bewijs van", verklaart voorzitter Tom Willems.