Studiebureaus onderzoeken samenwerking havens

De havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen hebben opdracht gegeven aan studiebureaus Deloitte en Laga om een mogelijke samenwerking in kaart te brengen.

Sinds begin dit jaar zijn de gesprekken hiervoor opgestart. "Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen", zegt Joachim Coens, CEO van de Zeehaven van Brugge.


"De complementariteit en synergievoordelen tussen beide havens vormen hierbij het uitgangspunt. Het complementariteitsonderzoek zal wellicht worden afgerond in het eerste kwartaal van 2019. Pas na het onderzoek zal er opnieuw gecommuniceerd worden, want we willen dit sereen afronden", laat Joachim Coens weten. Als tweede grootste haven van Europa is Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie. Ze behandelt jaarlijks zo'n 223 miljoen ton internationale maritieme lading.


Zeebrugge is een belangrijke roll-on/roll-off- en diepzeecontainerhaven met een jaarlijkse totale goederenoverslag van bijna 40 miljoen ton. (BHT)