Steeds meer barbershops in Brugge, maar die volgen niet allemaal de regels. “Het probleem: iederéén kan barbier worden”

Illustratiebeeld uit Kortrijk.
Henk Deleu Illustratiebeeld uit Kortrijk.
Het aantal barbershops in Brugge, waar barbiers de haren knippen, is de jongste tijd fors toegenomen. Het stadsbestuur kan niks doen aan de wildgroei, maar is wel van plan om op regelmatige basis controles uit te voeren. Afgelopen weekend bleken heel wat gecontroleerde zaken niet in orde. “Vaak kennen die mensen de wetgeving niet. Het is dan ook nodig dat we toekijken dat de voorschriften worden nageleefd”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De bekende Brugse kapper William De Ridder erkent het probleem.

De Brugse politie hield zaterdag een actie gericht op Brugse barbershops, nachtwinkels en horecazaken. Bedoeling was om na te gaan of de uitbaters de wetgeving op tewerkstelling, sociale zekerheid en voedselveiligheid respecteren. Deze gecoördineerde actie gebeurde in samenwerking met de Brugse dienst leefmilieu, RVA, FOD Financiën, het federaal voedselagentschap, FOD Volksgezondheid, RSZ, Toezicht Sociale Wetten, RSVZ (sociale zekerheid zelfstandigen), Vlaamse Sociale Inspectie en Riziv. 

In de Smedenstraat zijn diverse barbershops gevestigd.
Benny Proot In de Smedenstraat zijn diverse barbershops gevestigd.

“De stad Brugge wordt geconfronteerd met een groeiend aantal kapperszaken en barbershops. Bovendien blijken diverse horecazaken en nachtwinkels in de stad niet allemaal in orde te zijn met één of meerdere wettelijke verplichtingen”, verklaart de politie de actie. Tussen 16.30 en 2 uur werd een 30-tal zaken gecontroleerd.

Wildgroei

Uit de eerste resultaten blijkt dat de helft van de gecontroleerde zaken wettelijk niet in orde is. Het gaat hierbij grotendeels om inbreuken over geluidsoverlast, hygiëne, gebruik van de witte kassa en zwartwerk. De resultaten omvatten niet alleen de barbershops, maar toch beseft het stadsbestuur dat het aantal in Brugge steeds verder toeneemt. Langs de Gistelsesteenweg zijn er vier gevestigd, en ook in de Smedenstraat zijn er verscheidene. Voor de lokale kappers, die al lange tijd in de stad zijn gevestigd, is de komst van de barbershops slecht nieuws. Vaak werken zij spotgoedkoop.

We stellen ons vragen hoe sommigen hun zaak draaiende kunnen houden tegen veel lagere prijzen

William De Ridder

Maar de stad kan de komst daarvan wettelijk niet tegenhouden. “Het probleem is dat iedereen barbier kan worden", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Vaak kennen die mensen de wetgeving niet. De controles hebben als doel om toe te kijken dat de voorschriften worden nageleefd. Regelmatige controles moeten ook een wildgroei tegengaan en duidelijk wijzen op de regels." 

Kapper William De Ridder, die bekend volk zoals Cilou Annys tot zijn cliënteel mag rekenen, erkent het probleem.
Benny Proot Kapper William De Ridder, die bekend volk zoals Cilou Annys tot zijn cliënteel mag rekenen, erkent het probleem.

Kwaliteit leveren

De bekende Brugse kapper William De Ridder, die onder meer een salon heeft in de Smedenstraat, ziet ook de opkomst van de barbershops. “We kunnen er weinig aan veranderen”, zegt hij. “Het is ook onmogelijk om dit te vermijden. We stellen ons vragen hoe sommigen hun zaak draaiende kunnen houden tegen veel lagere prijzen. Wij voelen die concurrentie minder, maar er zijn collega’s die er wel degelijk klanten door verliezen. We hopen dat de overheid haar werk doet. De bestaande kapsalons moeten zich wapenen met hun kennis en kunde, hun ervaring en service voor de klanten.” 

Brugge is overigens niet de enige centrumstad die kampt met het fenomeen. In Kortrijk kwamen er op korte tijd maar liefst 27 barbershops bij en houden politie en inspectiediensten een oogje in het zeil.