Stad wil leegstand zo snel mogelijk weg

TRANSMIGRANTEN ZORGEN VOOR OVERLAST IN LEEGSTAANDE PANDEN

Dit leegstaande pand is dicht gemetseld, maar toch dringen transmigranten er binnen.
Foto Proot Dit leegstaande pand is dicht gemetseld, maar toch dringen transmigranten er binnen.
De stad Brugge heeft de eigenaars van 17 leegstaande panden in Zeebrugge aangeschreven om zo snel mogelijk hun woningen bewoonbaar te maken. Transmigranten proberen immers binnen te dringen in die woningen en maken er gebruik van elektriciteit, water en zelfs de telefoon. "Dat zorgt voor overlast en die moeten we aanpakken", zegt schepen Franky Demon (CD&V).

Nog altijd proberen vluchtelingen via onze kust in Engeland te geraken. Een beperkte groep veroorzaakt daarbij overlast in Zeebrugge. Het gaat vooral over diefstallen in lokale supermarkten en het binnendringen van leegstaande woningen en gebouwen. "We zijn volop bezig met het aanpakken van die leegstand," vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening, Franky Demon (CD&V). "Recent kwam nog de dringende vraag van MBZ (het havenbestuur, red.) om een oude loods aan de Loodswezenstraat in Zeebrugge te mogen slopen. Het gebouw wordt niet meer gebruikt en is bouwvallig, maar werd ook gebruikt door transmigranten op zoek naar een slaapplaats."

Ramen wegnemen

De Brugse woondienst inventariseerde de leegstand in de kustgemeente en kwam tot de conclusie dat er in 17 leegstaande panden geslapen wordt door transmigranten. "Het zijn stuk voor stuk echt wel probleempanden. Bij de meeste plaatste de politie al OSB-platen om de toegang te versperren. Bij een aantal woningen zijn deuren en ramen dicht gemetseld en bij een bedrijfsgebouw werden de ramen weggenomen, om ervoor te zorgen dat het binnen te koud wordt en het dus niet meer aantrekkelijk is om er te overnachten. Hoewel het vaak verkrotte woningen zijn, maken de transmigranten er wel gebruik van water, elektriciteit en zelfs telefoons die blijkbaar nog steeds aangesloten zijn. In vele gevallen zijn deze panden zelfs als schuilplaats mensonwaardig. We moeten er dan ook voor zorgen dat er geen aantrekkingskracht meer kan van uitgaan," zegt Demon.

Forse taksen

De woondienst zal nu contact opnemen met de eigenaars. Wie niet reageert, zal zijn pand opgenomen zien worden op de inventaris leegstand. Daardoor zal die een heffing moeten betalen die elk jaar hoger wordt. Na een jaar is de heffing 1.500 euro. Elk jaar komt er 1.500 euro bij. Vanaf het vierde jaar betaalt de eigenaar dus 6.000 euro om zijn pand leeg te laten staan. "De ervaring leert dat slechts weinig eigenaars er onberoerd bij blijven en de woning wordt ofwel verkocht ofwel weer in orde gebracht voor bewoning. Eigenaars die wel reageren en de nodige inspanningen doen om het pand zo snel als mogelijk weer bewoond te krijgen, kunnen rekenen op een mildere aanpak", aldus Demon.


Hij dringt aan op extra politiemensen, om de problematiek in Zeebrugge aan te pakken. "Er werden al extra politiemensen beloofd voor de kustgemeenten, maar de extra controles en mankrachten werden telkens weer afgebouwd, nadat er een daling was van het aantal transmigranten. Ik dring er bij bevoegd minister Jan Jambon op aan om deze zomer opnieuw extra mankrachten te voorzien in de kustzones."