Sloop sociale huizen Stokveldewijk start weldra

In de Stokveldewijk op Sint-Michiels zullen binnenkort, en zoals eerder gepland, sociale woningen gesloopt worden. Er staan er 24 in de wijk.

"Ze voldoen niet meer aan de hedendaagse normen van een comfortabele woning", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Het volledige terrein zal worden genivelleerd en voorlopig bezaaid met gras. In een latere fase wordt het verkaveld voor de bouw van nieuwe sociale huizen. De woningen zijn eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo, die de sloop voor haar rekening neemt. Tussen de Stokveldewijk, Kortebrugge en de dreef van het kasteel Park de Rode Poort naar de Heidelbergstraat wil Vivendo 28 nieuwe woningen neerboten.


De sloop van de huizen heeft overigens niets te maken met de valwind die een groot deel van wijk beschadigde op 25 januari.

Infomoment valwind

De stad Brugge organiseert vrijdagavond om 19 uur alvast een infomoment voor de bewoners hierover. De stad vernam dat veel bewoners met vragen over de financiële afhandeling van de zaak zitten. Op het gratis infomoment wordt juridisch advies verstrekt. Aanwezig zijn burgemeester Renaat Landuyt, vertegenwoordigers van de verzekeringssector en Vivendo, Dirk Demoor van de FOD Binnenlandse Zaken en een noodplanningsambtenaar. Het infomoment vindt plaats in ontmoetingshuis Onze Ark in de Sint-Michielslaan 35 in Sint-Michiels. (BHT/JHM)