Schepencollege wil oude stelplaats van De Lijn aankopen en centrum van Assebroek heropwaarderen

De oude stelplaats van De Lijn in Assebroek.
Foto Proot De oude stelplaats van De Lijn in Assebroek.
Het Brugse schepencollege wil de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek aankopen voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. Het project zou vooral meer groen in het centrum moeten brengen.

De oude stelplaats van De Lijn in Assebroek staat al enige tijd te verkommeren. Het Brugse schepencollege wil de site nu aankopen na een grondige sanering. “Het domein was een eeuw lang het kloppend en economisch hart van Assebroek”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het vertrek van De Lijn heeft samen met de vele ontwikkelingen in de buurt, zoals het Laurierenpark en de komst van het Gaston Roelandtsplein, het evenwicht verstoord. Met de aankoop van de site wil we het centrum van Assebroek heropwaarderen en de nodige ademruimte geven.” 

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) wil de stad de leefbaarheid in Assebroek verhogen en de mobiliteitsbewegingen beperken. “We kunnen met de aankoop het heft zelf in handen nemen voor de herbestemming van de site met een grootte van anderhalve hectare. De buurt heeft nood aan groen en woonondersteunende functies. Dichte woonbebouwing is op die plaats niet gewenst en zou de draagkracht van de omgeving overschrijden. Met een goed ontwerp kan een antwoord geboden worden op de vele behoeftes als het creëren van groen en ontharding, het verbeteren van de mobiliteit en het herwaarderen van het industriële erfgoed.” 

De stad wil 2,3 miljoen euro betalen voor de site. Het plan voor de aankoop wordt deze maand nog voorgelegd aan de gemeenteraad. “We hoeven op deze manier geen moeilijke besprekingen meer aan te gaan met projectontwikkelaars die streven naar een zo groot mogelijke maximalisatie", voegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) nog toe. “Het is onze bedoeling om de site te ontsluiten naar het Perretje toe en de woonerven er rond.”
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Frederik Lootens

    Dit is een heel goed initiatief. ZEKER doen.

  • Angelo Cabooter

    Ze hadden al veel eerder de gebouwen moeten slopen en de oude wasstraat en bushalte. En in de plaats sociale woningen gebouwd, met een parkeerplaats voor de bewoners. Ook de bushalte aan het Gaston Roelantsplein moet ook weg, want die wordt toch al jaren niet gebruikt.