Sanering Karel de Floustraat start in 2019

De Karel de Floustraat.
Foto Benny Proot De Karel de Floustraat.
De sanering van de Karel de Floustraat in Brugge staat in 2019 - eindelijk - op de agenda. Het zal dan vijf jaar geleden zijn dat er bij werken in de straat cyanide in de grond werd aangetroffen.

De verontreiniging bevindt zich diep in de grond en is afkomstig van een gasfabriek die in de jaren twintig en dertig van vorige eeuw in de buurt actief was. De giftige stof werd ontdekt door de blauwe kleur van de grond. "Meteen nadat in 2012 cyanide werd aangetroffen, hebben we de werken stilgelegd", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a).

Ook tuinen gesaneerd

"Daarna is er een traject uitgestippeld met afvalstoffenmaatschappij Ovam om ook de tuinen van de bewoners te controleren en te saneren. Dat werk gebeurde eind vorig jaar. Nu moet enkel nog de grond onder de straat gesaneerd worden. Die werken zijn volledig ten laste van de stad, al krijgen we daar wel begeleiding van Ovam." Het duurt wel allemaal erg lang vooraleer de werken in de straat kunnen starten, vindt ook Pierins. "We koppelen de sanering, waarbij het toch gaat om het uitgraven van de straat tot vier meter diep, aan de heraanleg van de Karel de Floustraat. Dat werk was eerst niet begroot in onze meerjarenplanning, maar voor 2019 zijn daar wel de nodige fondsen voor vrijgemaakt." Volgens Pierins is er voor de bewoners zelf geen gevaar meer. "Wat de privé-eigendommen betreft, zijn alle maatregelen genomen." (BHT)