Politie onderzoekt tweede olielozing in gracht: “Nemen dergelijke milieuvervuiling heel serieus”

Milieuvervuiling Brugge
Jan Van Maele Milieuvervuiling Brugge
Het Brugs stadsbestuur laat onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de lozing van olie langs de Speistraat in Brugge. “Het was al de tweede lozing op korte termijn”, zegt schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V). 

“Het gaat om olie die in twee grachten werd geloosd”, aldus Demon. “Ik gaf als schepen van leefmilieu opdracht aan een gespecialiseerde firma om maandag de verontreiniging te komen verwijderen en ook het verontreinigde riet mee te nemen voor verwerking. In de éne gracht is er veel riet, het riet laten we maandagvoormiddag verwijderen uit de gracht, zodat ook de olie langs die kant kan verwijderd worden. De brandweer heeft vrijdag in de grotere beek, waar de 2 zijdelingse grachten in uitmonden, een deel afgedamd. Zo kan de olie niet verder stromen naar de grotere beken.” De politie heeft een proces-verbaal opgesteld tegen onbekenden. “Ik hoop dat de illegale lozer gesnapt wordt en inziet dat dergelijke handelingen zeer nefast is voor onze waterkwaliteit”, besluit schepen van Leefmilieu Franky Demon.