Parket voert onderzoek naar álle grafdelvers

STAD WIL SIGNAAL GEVEN NA WANGEDRAG

RV
De stad Brugge heeft zich burgerlijke partij gesteld in het dossier van de grafdelvers. Het parket van Brugge zal nu een strafonderzoek starten. Daarna zal blijken wie al dan niet voor de rechter moet verschijnen. Opvallend: de stad Brugge stelde zich burgerlijke partij tegen de héle dienst van grafdelvers. Inclusief de medewerkers die beweerden onschuldig te zijn. "Op deze manier willen we het onderzoek grondig voeren. Medewerkers met een schoon geweten zullen vrijgepleit worden", zegt schepen van personeel Minou Esquenet (CD&V).

"Voor de duidelijkheid: we willen niemand op voorhand beschuldigen", stelt schepen Minou Esquenet. "Ik ben er ook van overtuigd dat er geen grote onregelmatigheden meer naar boven zullen komen. Maar toch: door de aard van de feiten konden we als stadsbestuur niet anders dan een onderzoek ten gronde voeren." Schepen Esquenet zit verveeld met de hele situatie. Eind vorige maand kwam aan het licht dat twee medewerkers schuldig waren aan grafschennis. Het ging zo ver dat één van hen, een Club-hooligan, een nazikruis tekende in het skelet van een opgegraven lichaam. Uit het politieonderzoek bleek dat hij daarenboven een gouden tand en ring verkocht had die hij eerder vond in een graf. Na een interne audit van alle negen grafdelvers bekende een collega dezelfde feiten van diefstal. Ontslag was het logische gevolg. "Toen hebben we beslist om de zaak over te maken aan het Brugs parket", bevestigt Esquenet. "Zelf konden we tijdens de audit niet verder gaan dan een gesprek. Het strafonderzoek zal eventuele andere onregelmatigheden aan het licht brengen. Al hoop ik dat het bij de eerdere feiten blijft."

Druk op dienst

Concreet kan het parket tijdens het strafonderzoek nagaan of er nog grafdelvers foto's namen met hun gsm van opgegraven lijken. De dienst van de grafdelvers is ondertussen op de hoogte gebracht van de burgerlijke partijstelling van het stadsbestuur. "Uiteraard legt dat een bepaalde druk op de dienst", zegt Minou Esquenet. "Maar dat was al vanaf het begin het geval. Het strafonderzoek komt er vanwege de ernst van de zaak. We willen honderd procent zekerheid dat er niet nog meer feiten werden gepleegd." Het stadsbestuur wil op deze manier ook een stevig signaal geven dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan. "Al wil ik benadrukken dat we niemand persoonlijk viseren. Ik ga er zoals eerder gezegd vanuit dat er geen extra onregelmatigheden meer naar boven zullen komen. We hadden nu eenmaal aangekondigd dat er een grondig onderzoek én indien nodig maatregelen zouden volgen. De zaak in handen geven van het parket is daar een logisch gevolg van", aldus Esquenet.

Blijven werken

Ondertussen zijn de zeven overgebleven grafdelvers nog steeds aan de slag. "Het parket zal op het einde van het onderzoek beslissen wie zich eventueel moet verantwoorden voor de rechter. Al kan dat gerust enkele maanden duren. Pas dan kan beslist worden of er nog maatregelen nodig zijn", klinkt het. Op grafschennis staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Voor de diefstal van de gouden tand en ring kan de celstraf oplopen tot vijf jaar.