Oude maalderijsite maakt plaats voor 26 sociale woningen

Dit project vervangt de oude maalderij langs de Astridlaan.
rv Dit project vervangt de oude maalderij langs de Astridlaan.
Op de hoek van de Astridlaan met de Maalderijstraat, op de plaats van de vroegere maalderij, start binnenkort de bouw van een nieuw sociaal nieuwbouwproject. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting zal er 26 woongelegenheden bouwen.

Alle bestaande bebouwing zal gesloopt worden om plaats te maken voor dit nieuwbouwproject. “Er werd een erfgoedevaluatie van de oude maalderij uitgevoerd, die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). “Daaruit bleek dat het gebouw niet architectuurhistorisch waardevol is. Dat gaf mogelijkheden om het gebouw te slopen, mits er voldoende garanties waren dat er een kwalitatief project in de plaats kwam.”

De site is groot genoeg voor een meergezinswoningenproject en goed gelegen door haar directe ligging aan de Astridlaan. “Er worden drie meergezinswoningen gebouwd rond een autovrije, groene en gemeenschappelijke tuin. Deze groene zone sluit visueel ook mooi aan met het achterliggende natuurgebied van de Gemene Weidebeek”, geeft Demon aan. Het grootste gebouw zal 20 appartementen bevatten en wordt haaks op de Astridlaan ingeplant. Bewoners krijgen een ondergrondse garage. Voor bezoekers worden er bovengronds parkeerplaatsen voorzien die enkel toegankelijk zijn vanaf de Astridlaan.