Nieuwe zeesluis op plaats Visartsluis?

INGENIEURS EINDELIJK EENS PROJECT ZOU 1,2 MILJARD KOSTEN

De Visartsluis, waar binnenkort ingrijpende werken zouden kunnen plaatsvinden.
Foto Benny Proot De Visartsluis, waar binnenkort ingrijpende werken zouden kunnen plaatsvinden.
De ingenieurs die de afgelopen maanden alle alternatieven voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge hebben bestudeerd, zijn het eens: de optie om de bredere sluis te bouwen ten oosten of ten westen van de Visartsluis geniet de voorkeur. Het zou gaan om een project van meer dan 1 miljard euro met ook nog een tunnel onder het water voor het (vracht)verkeer.

Dat Zeebrugge dringend nood heeft aan een tweede, moderne en veel toegankelijker zeesluis om schepen in de achterhaven door te laten, is al veel langer duidelijk. De oude Visartsluis is stilaan erfgoed en de Vandammesluis is de enige toegang tot de achterhaven. Dat vond ook de Havencel West-Vlaanderen, die vorige week nog een oproep deed om werk te maken van het dossier. "Al in 2004 startte de Vlaamse regering een onderzoek over de meest geschikte locatie. Maar we zitten ondertussen al 13 jaar met studies en geen vooruitgang", zegt voorzitter Marc Adriansens.

Breder en dieper

Nu lijkt er toch schot in de zaak te komen. Een team van ingenieurs gaat naar de Vlaamse regering met de locatie ten oosten of ten westen van de Visartsluis als beste locatie. De sluis zou niet alleen een pak breder worden, ook het bodempeil wordt dieper en er komt een tunnel voor doorgaand (vracht)verkeer, de zogenaamde NX, onder het water. De tram zou wel bovengronds - en dus over de sluis - blijven rijden. Voor fietsers zou er een brug komen. Er zijn 15 tot 35 onteigeningen nodig, al kunnen die nog beperkt worden. Het vooropgestelde project kost liefst 1,2 miljard euro. Alternatieven zoals de Carcokesite (nadelig voor de visserij), de uitbreiding van de Vandammesluis of het Verbindingsdok zouden in dat geval sneuvelen. Vooral voor de optie om een dubbel sluizencomplex te bouwen aan het Verbindingdok, dieper in de achterhaven, leek lange tijd nochtans de lievelingslocatie van het stadsbestuur. Al lijkt vooral het prijskaartje met 2,1 miljard euro daar het struikelblok.

Durven beslissen

"Ik sta nog altijd achter het Verbindingsdok", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Het prijskaartje is hoog, maar Vlaanderen heeft voor gelijkaardige bedragen in de Antwerpse haven geïnvesteerd. Bovendien kan je dit project in fases uitvoeren, zoals met de aanleg van de A11. Hadden we in dat dossier voor de goedkoopste oplossing gekozen, dan lag de snelweg er wellicht nog altijd niet. We moeten nu durven beslissen."


De beslissing ligt in handen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Partijgenoot en lijsttrekker in Brugge Pol Van Den Driessche is overtuigd dat de Visartsluis de juiste locatie is. "Het is de meest menselijke en qua mobiliteit de meest logische keuze. Het is geen aanslag op de leefbaarheid in Zeebrugge, als je ziet dat er voor andere alternatieven sprake is van 180 onteigeningen. Meer zelfs: dit biedt toekomst voor de visserij, voor de ontplooing van de haven met technologische bedrijven en zou voor een nieuw elan voor de Stationswijk kunnen zorgen. Bovendien haal je met dit project eindelijk het vrachtverkeer uit het dorp van Zeebrugge."


De Vlaamse overheid heeft zich ertoe verbonden om nog voor het einde van het jaar een beslissing te nemen.