Nieuwe verlichting in Oostendse Steenweg

In de Oostendse Steenweg zijn opnieuw werken aan de gang. De nieuwe openbare verlichting wordt er aangebracht door de firma Verstraete uit Jabbeke. De verlichting wordt hoofdzakelijk aangebracht in de middenberm, maar ook ter hoogte van de aansluitingen van de zijstraten. Er zijn twee fases, die telkens voor hinder zorgen. Tot en met 8 juli is de de Oostendse Steenweg aan de Sint-Pietersstatiedreef richting rondpunt afgesloten. Het verkeer uit de richting van Oostende gaat via de linkerrijstrook naar de rotonde. Het verkeer naar Oostende/N31 volgt een omleiding via de Blankenbergse Steenweg. Tot en met 15 juli blijft de Oostendse Steenweg aan de rotonde richting Sint-Pietersstatiedreef afgesloten. Het verkeer uit de richting van Oostende volgt de normale rijweg naar de rotonde. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder. Ook de bussen van De Lijn volgen een ander traject. (BHT)