Nieuwe historische kranten online

Op www.erfgoedbrugge.be kan je enkele nieuwe historische kranten raadplegen.


Sinds 2016 kan je grasduinen in oude krantenpagina's op die website. Het gaat tegenwoordig om 262.000 krantenpagina's. Het digitale krantenarchief is aangevuld met nog 65.000 ingescande pagina's uit de periode 1830-1957.


Het gaat om de Standaerd van Vlaenderen, Het Brugsche Vrye, Burgerwelzijn (19de eeuw), De Volkseeuw en de Brugsche Courant. (BHT)