Natuurvrienden willen stadion tegenhouden

ACTIEGROEP 'OPEN RUIMTE BRUGGE' TREKT NAAR RAAD VAN STATE

Paul De Graeve, Pieter Vander Vennet, Eric Ver Eecke en Ivan De Clerck bij het protestbord vlak bij de Blankenbergse Steenweg.
Foto Proot Paul De Graeve, Pieter Vander Vennet, Eric Ver Eecke en Ivan De Clerck bij het protestbord vlak bij de Blankenbergse Steenweg.
Een actiegroep van natuurliefhebbers, Open Ruimte Brugge, trekt naar de Raad van State tegen de plannen voor het Clubstadion langs de Blankenbergse Steenweg. "De Witte Pion heeft in het Chartreusegebied zijn slag thuis gehaald. Wel, de huidige plannen voor het stadion zijn nog slechter dan toen", zegt woordvoerder Paul De Graeve.

Verscheidene groene verenigingen trekken samen naar de Raad van State tegen het zogenaamde 'gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, afbakening stedelijk gebied Brugge'. Dat werd onlangs nog door Vlaanderen goedgekeurd: een flinke stap voorwaarts voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion voor Club, industriegebieden in Brugge en het behoud van groen in Klein Appelmoes. Maar er dreigt toch vertraging. "Als we dit zomaar laten passeren, dan verdwijnt 200 hectare open ruimte. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet", zegt Paul De Graeve, voorzitter van Natuurpunt Brugge en woordvoerder van de actiegroep Open Ruimte Brugge. Die actiegroep bestaat onder meer uit Natuurpunt, vzw Groen, Velt, West-Vlaamse Milieufederatie en Lappersfort Poets Society.


"Dit plan voor verscheidene gebieden in Brugge staat symbool voor ruimteverspilling en katapulteert ons terug naar de betonjaren 60 van vorige eeuw. De Vlaamse overheid heeft in haar zoektocht naar ruimte voor bedrijventerreinen amper moeite gedaan om de mogelijkheden op bedrijvensites aan het station, maar ook aan de Blauwe Toren goed te onderzoeken. Het vergt enkel de moeite om die opties te verkennen", zegt De Graeve.


De actievoerders geloven in hun zaak en spiegelen zich aan De Witte Pion, de groep die zich enkele jaren geleden kantte tegen de komst van een voetbalstadion in het Chartreusegebied. "Zij hebben toen ook hun slag thuis gehaald", aldus De Graeve. "En eigenlijk zijn de huidige plannen voor een voetbalstadion nog slechter dan toen. In een nieuw stadion kunnen sport, winkels en kantoren gecombineerd worden. Zo zou de ruimte elke dag benut worden, in plaats van tweewekelijks."

Wettigheid

Een verzoek tot vernietiging bij de Raad van State houdt in dat die zich moet buigen over de wettigheid van het aangenomen plan. De Raad zal niet alleen kijken of de procedure nauwgezet is gevolgd, maar ook of de genomen opties de wettigheid doorstaan. De stad Brugge is ontgoocheld, omdat die procedure weer tijd in beslag zal nemen. "Toch zie ik onze zaak met vertrouwen tegemoet", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Dit is echt een weloverwogen plan, het is essentieel voor de toekomst van het voetbal en biedt ook kansen voor bedrijven in Brugge en het groen in Assebroek."

Crowdfunding

Club Brugge reageert voorlopig niet op het verzoek tot vernietiging. De actievoerders van Open Ruimte Brugge roepen burgers intussen op om hen te steunen. Ze starten daarvoor een crowdfundingactie. "Koken kost geld", zegt De Graeve. "Het zal nodig zijn om dit plan te blokkeren." Voor het storten van een bijdrage kan je terecht op rekening BE32 9731 8400 5802, ten gunste van Open Ruimte Brugge.