Na 30 jaar eindelijk zekerheid voor zonevreemde surfclub

Na 30 jaar onzekerheid kan de zonevreemde surfclub Icarus uit Zeebrugge vandaag eindelijk geregulariseerd worden. Natuurverenigingen eisen wel striktere voorwaarden voor de uitbating van de surfclub.

Icarus is een bloeiende surfclub die sinds 1985 op het strand van Zeebrugge gevestigd is. Al even lang staat het clubhuis zonevreemd, omdat het te dicht bij natuurgebied De Fonteintjes en waardevol duingebied ligt. Icarus was de enige surfclub aan onze kust die nog steeds zonevreemd was. Vandaag wordt in de provincieraad gestemd over het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Strand en Dijk Brugge West'. In het plan krijgt de club eindelijk zekerheid over het voortbestaan op de huidige locatie. Ook krijgen de leden toestemming om hun clubhuis uit te breiden van 350 naar 600 vierkante meter. Dat is niet naar de zin van Natuurpunt Brugge en de West-Vlaamse Milieufederatie. "We willen een betere compensatie voor het verlies aan natuur. Het ligt in Europees beschermd en waardevol duingebied", zegt Paul De Graeve, voorzitter van Natuurpunt Brugge.

Nachtlawaai

De provincie wil het verlies opvangen met de creatie van een stukje duingebied aan de St George's Day-wandeling in Zeebrugge. Volgens Natuurpunt zal die strook duinen veel te klein zijn om van echte compensatie te spreken. "We vrezen bovendien dat de uitbreiding van de club de omgeving meer zal verstoren. Daarom willen we extra voorwaarden, zoals beperkingen op nachtlawaai en party's", zegt Paul De Graeve. "We hopen op een goed overleg, zodat verdere stappen niet nodig zijn." Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de natuurbeschermers in dat geval naar de Raad van State zouden stappen. Gedeputeerde Franky De Block (sp.a), bevoegd voor ruimtelijke ordening, wil nog niet in detail reageren op de verzuchtingen van de natuurbeschermers. "We beschikken over een stevig dossier dat we op de provincieraad uit de doeken zullen doen. Ik ben uitermate verrast door de reactie van Natuurpunt, maar ik ben optimistisch om een akkoord te vinden", aldus Franky De Block.


Bij surfclub Icarus was er niemand bereikbaar voor commentaar. (JVRB)