Leerlingen De Ganzenveer krijgen vanaf 1 september gezelschap van jongeren met autisme

De Ganzenveer mag haar aanbod uitbreiden in Brugge.
RV De Ganzenveer mag haar aanbod uitbreiden in Brugge.
De stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ganzenveer pakt vanaf 1 september uit met een ruimer aanbod voor type 9-onderwijs. Komend schooljaar mag de school leerlingen met een autismespectrumstoornis verwelkomen. 

“Kleuters van 2,5 tot 7 jaar en kinderen van 7 tot 13 jaar met autisme en een normale begaafdheid kunnen vanaf dan in de SBLO De Ganzenveer terecht”, zegt directeur Bart Verroens. In de Brugse regio is het aanbod lager onderwijs voor kleuters en kinderen met een autismespectrumstoornis te beperkt gebleken. Dat valt af te leiden uit de lange wachtlijsten bij andere scholen buitengewoon lager onderwijs. 

Dankzij directeur Bart Verroens en schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld) wordt daar nu aan tegemoet gekomen. “Ondanks positieve adviezen van de onderwijsadministratie hebben we bijzonder lang moeten aandringen bij het kabinet van de minister om de beslissing op de agenda van de Vlaamse regering te krijgen. Op vrijdag 19 juni kregen we eindelijk het goede nieuws en nu kan de school aan de slag”, zegt schepen Ann Soete.