Jongerenhuis heet voortaan Route 36

Buurtsport, Jongerenwerking 't Salon en Preventiewerking (CAW) bundelen voortaan hun krachten op een nieuwe locatie in de Vlamingdam 36.


In Route 36 kunnen kwetsbare jongeren terecht in een jongerenhuis. "Voor de Brugse jongeren maakt het niet uit bij welke organisatie een hulpverlener betrokken is: of het nu het OCMW, het CAW of de stad is", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). "We willen met Buurtsport investeren in hulpverlening zonder tussenschotten, waar jongeren op de eerste plaats komen. Omdat dertig procent van de leefloongerechtigden in onze stad jonger dan 25 jaar is, staan we voor een flinke opdracht." (BHT)