Havens van Antwerpen en Zeebrugge willen fuseren: “Samen kunnen we sneller de haven van de toekomst worden”

De haven van Zeebrugge.
Benny Proot De haven van Zeebrugge.
De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan mogelijk fuseren. De havenbesturen hebben groen licht gegeven voor het opstarten van onderhandelingen. De beslissing werd genomen op basis van de bevindingen van een onderzoek. De gesprekken zullen midden december aanvangen.

De grootste havens van ons land snuffelen al langer aan elkaar, maar duwen nu dus door voor een nauwere samenwerking. Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge gesprekken hierover. Ze lieten een complementariteits- en robuustheidsonderzoek uitvoeren door het consultancybureau Deloitte en Laga. In dit onderzoek werden de lopende vormen van samenwerking geëvalueerd, de mogelijke meerwaarde - van samenwerking tot fusie - voor beide havens bekeken en werden potentiële bestuursscenario’s verkend. 

Win-win

“Beide havens zijn in hoge mate complementair en delen dezelfde externe uitdagingen”, klinkt het in de conclusie. Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, maakt beide havens robuuster op bestaande domeinen, verankert werkgelegenheid en versterkt de rol in de regio en bij uitbreiding internationaal. “Verregaande samenwerking laat daarenboven toe sneller en beter in te spelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering. Ook het cliënteel van beide havens staat positief ten opzichte van verregaande samenwerking.” 

Op basis van het groeiende vertrouwen en de positieve bevindingen van het onderzoeksrapport, starten we de formele gesprekken met onze collega’s uit de Antwerpse haven op

Dirk De fauw (CD&V)

Deloitte concludeert dat samenwerking enkel win-win oplevert voor beide havens, indien ingezet wordt op verregaande integratie tussen beide havenbesturen.

De start van de onderhandelingen staat gepland voor half december, zegt Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge. Volgens Coens zullen de raden van bestuur van beide havens vanaf eind dit jaar samenzitten om een gemeenschappelijke strategie uit te bouwen, en de drempels voor een verregaande samenwerking te definiëren. “Daarbij moet rekening gehouden worden met ons cliënteel en de verscheidenheid aan bedrijven die zich in onze havens bevinden.”

Een nauwe samenwerking met de haven van Antwerpen vindt Coens een goede zaak. “Samen met de Antwerpse haven zullen we onze sterke punten - energie, containers, de digitale transitie - nog verder kunnen uitbouwen. Daarnaast zal de ‘Main Port van A tot Z’ als één gesprekspartner met de Vlaamse overheid kunnen optreden.”

Binnen twee jaar

De fusie zou er binnen twee jaar moeten komen. “Op basis van het groeiende vertrouwen en de positieve bevindingen van het onderzoeksrapport, starten we de formele gesprekken met onze collega’s uit de Antwerpse haven op”, bevestigt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Ook Antwerps schepen van Haven Annick De Ridder (N-VA) staat positief tegenover de fusie. “Samen kunnen Antwerpen en Zeebrugge sneller en effectiever de haven van de toekomst worden door in te zetten op nieuwe domeinen, zoals de energietransitie, innovatie en digitalisering.”

Samen kunnen Antwerpen en Zeebrugge sneller en effectiever de haven van de toekomst worden, door in te zetten op nieuwe domeinen, zoals de energietransitie, innovatie en digitalisering

Annick De Ridder (N-VA)

Zeebrugge is een voorname roll-on/roll-off en diepzeecontainerhaven met een jaarlijkse totale goederenoverslag van ruim 40 miljoen ton. Met jaarlijks 2,8 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld. Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo’n 235 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.
3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • jan roegiers

    Eindelijk, nu kan terug worden gesproken over een zeekanaal tussen beide havens. De expresweg is daarvoor een geschikte lijn. 57 jaar geleden was daar ook al spraak van. Toen lagen de Hollanders er plat voor. Watnu niet anders zal zíjn. Maar nu zijn het andere tijden en andere mensen.

  • dirk rombaut

    en hier komt het gezegde van 't stad en de parking! Brugge laat u niet in de zak zetten!!!

  • Christiaan Mansfeld

    Slim zeker met de opkomst van de ‘Chinese’ havens in Griekenland en Roemenie. Samen sta je sterker. Heb medelijden met de Britten die dat niet snappen.en uit de EU stappen.