Haven genereert 976 miljoen euro

De Zeebrugse haven heeft in 2015 een toegevoegde waarde gegenereerd van 976,6 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. In 2014 was dan nog 949,1 miljoen euro. Ondanks die positieve cijfers daalt de werkgelegenheid wel lichtjes.

De toegevoegde waarde is een economisch begrip dat het verschil tussen productiekost en de opbrengst berekent. Het gaat dus over hoeveel winst er wordt gegenereerd. Uit de berekening van de Nationale Bank blijkt dat alle Belgische havens samen een toegevoegde waarde genereerden van bijna 18 miljard euro, een stijging van 7,3 procent ten opzichte van 2014. Alle havens, behalve die van Luik, kennen een stijging. Antwerpen alleen staat voor meer dan de helft in, namelijk voor zo'n 11 miljard. Ondanks het stijgende rendement daalt de werkgelenheid globaal met 1,3 procent. Voor Zeebrugge is de daling wel beperkter. In de maritieme cluster, dus de eigenlijke havenbedrijven, werkten vorig jaar 6.007 mensen. Dat zijn er 75 minder dan in 2014. In de bedrijven die van de haven afhankelijk zijn, werken nog eens 3277 mensen, 108 minder dan in 2014. De haven van Zeebrugge geeft dus werk aan 9.283 personen en is dan ook de grootse werkgever van de Brugse regio. De lichte daling van de werkgelegenheid zet zich in elke haven door en is het zwaarst in Gent.

(JVRB)