Grote oefening op zee: terroristen kapen schip bij windmolenpark

Voor de Belgische kust hebben de reddingsdiensten, Defensie en eenheden van de buurlanden gisteren grootschalige oefeningen gehouden onder de noemer Guardex 18. Ook vandaag is dat het geval.


Dinsdag lag de nadruk op veiligheid op zee door het redden van drenkelingen na het kapseizen van een schip. Vandaag is de geënsceneerde situatie spectaculairder en ligt de focus op antiterrorisme. "Volgens het scenario werd een wachtschip bij een windmolenpark gekaapt door terroristen. Het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt, red.) alarmeert daarbij de speciale interventiegroep van de federale politie en de Special Forces van Defensie met bijhorende luchtsteun. De Belgische en Duitse marine zetten twee patrouilleschepen in", zegt Hubert Rubbens, eerste meester-chef bij de Belgische marine. Tijdens de reddingsoefening op dinsdag werd de actie gecoördineerd door het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende) en het MIK. "Via de lucht werd een evacuatietrein opgezet, waarop de diensten van de gouverneur en het MRCC de opvolging van de slachtoffers overnamen", aldus Rubbens. (BBO)