Gesprekscafés moeten Bruggelingen doen nadenken over sociaal beleid

De gesprekscafés moeten zorgen voor warmere buurten.
rv De gesprekscafés moeten zorgen voor warmere buurten.
De stad Brugge pakt uit met dertien gesprekscafés rond het toekomstig sociaal beleid. “De uitdagingen zijn enorm en we vragen de mening van de Bruggelingen”, zegt schepen van Welzijn Martine Matthys (CD&V).

“We denken onder meer aan de nood aan betaalbare woningen, aan kinderopvang, aan begeleiding van jongeren die hun plaats zoeken in onze maatschappij, de groeiende zorgnood omwille van de vergrijzing van onze bevolking en noem maar op.”

Een warme buurt moet al soelaas brengen, meent de stad. “En wie beter dan de buurtbewoners zelf en diensten die actief zijn in de buurt weten wat er nodig is om dit te realiseren”, aldus Matthys. “Voor de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan willen we in gesprek gaan met de doelgroep van het sociaal beleid, dit zijn alle Bruggelingen, en waar kunnen we dat dus beter doen dan in de Brugse buurten. Tussen 2 maart en 30 april gaan we langs in alle deelgemeenten van Brugge met een gesprekscafé. We kiezen hiervoor als locatie de dienstencentra die we momenteel aan het omvormen zijn tot brede buurtcentra waar elke Bruggeling terecht kan.”

Alle input zal verwerkt worden in een lokaal sociaal beleidsplan, een actieplan van alle zorg- en welzijnspartners in Brugge. Het eerste gesprekscafé vindt plaats in De Balsemboom op 2 maart om 18.30 uur. Daarna zijn er nog bijeenkomsten in onder meer Van Volden, ’t Werftje, Meulewech, De Garve en d’Oude Stoasie.