Gemeenten zien inkomsten stijgen

KNOKKE-HEIST IS IN VERHOUDING RIJKSTE, BRUGGE TELT MEESTE SOORTEN BELASTINGEN

Uit de cijfers voor de belastinginkomsten van 2008 tot en met 2015 blijkt dat het goed gaat met gemeenten en steden in onze regio. Overal zijn de inkomsten gestegen met grofweg een vijfde tot ruim een derde. Tegelijk werd in 8 van de 11 gemeenten het aantal soorten plaatselijke belastingen verminderd. De opvallendste conclusies over de belastingen in onze 11 gemeenten op een rijtje.

 

Overal meer inkomsten

Ons arrondissement is een welvarende regio. Het mondaine Knokke-Heist en provinciehoofdstad Brugge springen er in absolute cijfers uit, maar ook de kleinere gemeenten en steden doen het verhoudingsgewijs meestal beter dan elders. Overal zijn de inkomsten gestegen tussen 2008 en 2015 (het jaartal met de laatste volledige cijfers). Oostkamp spant de kroon met een stijging van ongeveer 40 procent. Daarnaast is er een stijging met ongeveer een derde in Beernem, Damme, Jabbeke, Torhout en Zedelgem. Brugge, Blankenberge, Knokke-Heist, De Haan en Zuienkerke hadden een meerinkomst van 20 à 25 procent. De aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing zorgen voor het overgrote merendeel van de inkomsten. De tarieven voor die belastingen bleven bijna overal gelijk, dus is de toename te danken aan meer inwoners, hogere inkomsten van de burgers en een stijging van de waarde van de huizen.

Rijkste gemeente: Knokke-Heist

Niet verwonderlijk dat Knokke-Heist de allerrijkste gemeente is (toch per inwoner gerekend) in onze regio. De kustgemeente heeft in 2015 met 61.110.826 euro meer inkomsten dan pakweg nijverheidsstad Roeselare (50.550.877 euro), bijna zo veel als centrumstad Kortrijk (69.705.537 euro) en ze zit niet zo ver onder het veel grotere Oostende (79.139.903 euro). En dat allemaal zonder aanvullende personenbelasting. De hoge inkomsten zijn te danken aan de onroerende voorheffing (ruim 70% van inkomsten) en taks op tweedeverblijven (22% van het totaal). "De mensen zijn hier tevreden en blijven investeren. Dat doet de zaken draaien", reageert burgemeester Leopold Lippens (Gbl). "Personenbelasting is niet aan de orde, tenzij men het ons van hogerhand verplicht. Ons systeem marcheert en willen we verder zetten. Wat we binnen krijgen, gebruiken we, maar we houden ook reserve over."

Meeste soorten taksen: Brugge

Brugge heeft het meest verschillende soorten belastingen. Dat aantal is door de jaren wel gedaald van 35 naar 31, maar de Breydelstad blijft de koploper in onze regio op dat gebied. "We streven er voortdurend naar om het aantal te verminderen. Maar iedere belasting had ooit een reden om die in te voeren", zegt financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) "Daarnaast speelt ook mee dat we de lasten willen verdelen. Belastingen kunnen bovendien dienen om zaken af te remmen, zoals de taks op nachtwinkels. Maar bijvoorbeeld de hondentaks werd afgeschaft, omdat mensen door hun hond vaker sociaal contact hebben en we dat niet meer wilden belasten."

Meeste taksen erbij: Jabbeke

In Jabbeke zien we dan weer als enige een duidelijke stijging van het aantal verschillende gemeentelijke belastingen, namelijk van 12 naar 17. In Beernem en Oostkamp is er telkens 1 bijgekomen. In de andere gemeenten daalt het aantal aparte taksen. "Een aantal belastingen is er pas recent bijgekomen", verklaart financiënschepen Claudia Coudeville (CD&V) van Jabbeke. "Reclamedrukwerk wilden we om milieuredenen belasten. Het plaatsrecht op de markt komt erbij, omdat we vroeger geen wekelijkse markt hadden. Op andere punten, zoals krotten en verwaarlozing, zijn we strenger gaan optreden. Maar de inkomsten van die nieuwe taksen zijn beperkt. De stijging van de belastinginkomsten komt er doordat er iets meer inwoners zijn, de economie opnieuw draait en mensen meer inkomsten hebben."

Meeste taksen afgeschaft: Zuienkerke

De kleinste gemeente, het landelijke Zuienkerke, is dan weer de kampioen in het afschaffen van belastingen. Daar daalde het aantal verschillende taksen in 8 jaar van 21 naar 13. Het gaat over zaken zoals de afschaffing van belasting op kampeerterreinen, afgifte van administratieve stukken, belasting op prestaties, luxepaarden, honden en patrimonium.


"We hebben een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd. Belastingen met beperkte inkomsten of die moeilijk te controleren zijn, hebben we geschrapt", legt schepen van Financiën Jacques Demeyere (LB) uit. "Sommige zaken zoals de hondenbelasting kon je niet goed controleren en brachten veel administratief werk met zich mee. We zijn niet van plan om er nog meer af te schaffen. Er komen ook geen nieuwe belastingen bij, enkel voor sluikstorten. Maar dat is niet echt een belasting en meer een instrument om overtreders te bestraffen."