Geen windturbines langs Patentestraat in Lissewege

Er komen geen windmolens in Lissewege.
thinkstock Er komen geen windmolens in Lissewege.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft beslist dat er geen drie windturbines komen in de Patentestraat in Lissewege. Eerder had ook de stad Brugge zich al verzet tegen windmolens op die plek.

In maart 2018 gaf het stadsbestuur ongunstig advies aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie voor het bouwen van drie windturbines in de Patentestraat. “We vinden dat windturbines niet lukraak mogen geplaatst worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Daarom hanteert de stad een duidelijke afbakening tussen industriegebied en stadslandschappen waar de bedrijvigheid vanuit de verte voelbaar is. Deze windmolens zouden middenin het polderlandschap geplaatst worden, wat voor ons niet kan. We willen onze schaarse ruimte zoveel mogelijk vrijwaren.”

Ondanks dit ongunstig advies verleende de provinciale deputatie de vergunning wel. De stad ging tegen deze beslissing in beroep. Vlaanderen gaf daarop toch een vergunning, maar de stad vroeg vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die raad geeft de stad nu gelijk.