Fietspaden in Sint-Pieterszuidstraat op wachtlijst

Er zijn plannen in opmaak om fietspaden te voorzien in de Sint-Pieterszuidstraat en de Slachthuisstraat.


De plannen komen voort uit vragen van de omwonenden om de drukke sluipwegen veiliger te maken. Er zou tegelijk ook een ovonde, ofwel een uitgerekte rotonde aangelegd worden op het kruispunt Sint-Pieterszuidstraat, Slachthuisstraat en Beekweg zodat het kruispunt leesbaarder wordt.


"We hadden die straten eigenlijk nog dit jaar willen aanpakken, maar onze plannen worden doorkruist door geplande kabelwerken van Elia", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a). "De ontdubbeling van de hoogspanningsleiding voor het Stevin-project loopt door de Sint-Pieterszuidstraat en de Slachthuisstraat. Die werken moeten eerst plaatsvinden. Pas daarna, wellicht in het najaar van 2018, kunnen we de straten veiliger maken." (BHT)