Eindelijk schot in stadiondossier

VLAANDEREN ONDERZOEKT MILIEU-EFFECTEN BLANKENBERGSE STEENWEG

De effecten op het milieu langs de Blankenbergse Steenweg worden weldra nagegaan.
Benny Proot De effecten op het milieu langs de Blankenbergse Steenweg worden weldra nagegaan.
De plannen voor twee nieuwe Brugse voetbaltempels zitten in een belangrijke fase. De Vlaamse regering start een studie op, die de effecten van een of twee stadions langs de Blankenbergse Steenweg op het milieu onderzoekt. Ook de alternatieve locaties worden daarbij bekeken.

Het stadiondossier blijft het meest besproken onderwerp in Brugse kantines en cafétogen, al bleef het er een hele poos stil rond. In november vorig jaar al ontvouwde onze krant de plannen van Club en Cercle om langs de Blankenbergse Steenweg twee voetbalstadions te bouwen: een van 40.000 plaatsen voor Club en een van 10.000 plaatsen voor Cercle. Enkele weken later bevestigde de stad Brugge haar steun voor het project. De stad zou onderzoeken wat de gronden van Jan Breydel waard zijn - om er een nieuwe villawijk toe te laten. Dat geld zou naar het stadionproject gaan, dat geraamd is op 143 miljoen euro.


In april van dit jaar kwam ook het prettige nieuws dat de Vlaamse regering zo'n 2,5 miljoen euro veil had voor een of twee stadions in Brugge. Het geld zou volgens Vlaanderen zowel naar Club als Cercle moeten gaan, aangezien in het voorgestelde plan van beide teams sprake is. Die 2,5 miljoen euro is peanuts in vergelijking met de totale kostprijs, maar is symbolisch belangrijk, omdat de Vlaamse regering zich zo akkoord verklaart met de locatie van de stadions. Er is evenwel nog een bestemmingswijziging nodig, om de gronden van industriegebied naar gebied voor maatschappelijke voorzieningen om te vormen.

Vlaams geld

"We zijn intussen erg hard bezig om de verloren gegane industriegrond op een andere locatie in de regio te plannen, want Brugge heeft nood aan extra bedrijvenzones", stelt burgemeester Renaat Landuyt, die zegt dat het stadiondossier nog altijd hoog op de agenda staat. "Afgelopen zomer had ik alvast een gesprek met de twee voetbalverenigingen over het verdere verloop van dit dossier."


Alarmerend was evenwel dat er in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord geen letter staat over verdere steun aan stadiondossiers. "Er is inderdaad geen verdere ruimte om geld uit te trekken voor voetbalstadions in Vlaanderen", verklaart Thomas Pollet van het kabinet-Muyters. "Maar voor alle duidelijkheid: Brugge is verzekerd van de 2,5 miljoen euro die toegezegd is, als het project doorgaat uiteraard."

Alternatieven

Volgens het kabinet-Schauvliege, dat nu bevoegd is voor het dossier op Vlaams niveau, zit er intussen schot in de zaak. De Vlaamse regering heeft immers het licht op groen gezet voor de opstart van een milieu-effectenrapport. "De procedure wordt opgestart op 1 oktober", bevestigt woordvoerder Jan Pauwels. "Alle te onderzoeken alternatieve locaties (zoals Chartreuse en De Spie, red.) worden daarin opnieuw opgenomen, dus niet alleen de Blankenbergse Steenweg." Stel dat de effecten op het milieu aan de Blankenbergse Steenweg te erg blijken, weet Vlaanderen met de studie meteen hoe het met de andere locaties gesteld is. "Op basis van de adviezen zal een plan opgemaakt worden, dat al dan niet goedgekeurd wordt. Alle varianten, dus één of twee stadions, worden onderzocht." Club-voorzitter Bart Verhaeghe reageerde gisteren op het goede nieuws in Sport/Voetbalmagazine: "We leven in Vlaanderen, het dossier moet zijn weg gaan. Ik zie het positief in. We hebben een akkoord met buur Cercle en ook met de stad is er een overeenkomst."


In de wandelgangen klinkt men ook een nog andere reden heel opgetogen over de verdere afloop van het stadiondossier. Zo zou het financiële plaatje zo goed als rond zijn. Club Brugge zou zoals bekend 45 miljoen euro zelf investeren.