Brugge krijgt subsidies voor veiligere schoolomgevingen: “Opsteker voor alle betrokken partijen”

Slaboom verkeersveiligheid Brugge
rv Slaboom verkeersveiligheid Brugge
De Brugse schoolomgevingen worden de komende tijd opnieuw een stuk veiliger. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kent 22 gemeenten in Vlaanderen subsidie veilige schoolomgeving toe. “Alle 10 ingediende projecten voor Brugge werden goedgekeurd. Een opsteker voor alle bezoekers van de scholen”, zegt Vlaams parlementslid en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). 

“Verkeersveiligheid is een topprioriteit” zegt Van Volcem. “Een veilige schoolomgeving is zeer belangrijk voor de ouders. Elke ouder wil een veilige weg en schoolomgeving." Ook schepen van Onderwijs Ann Soete is opgetogen met het nieuws. “De scholen zullen zeer tevreden zijn”, aldus Soete. “Burgemeester De fauw wil een fietsvriendelijke stad, de minister ook. Samen maken wij de openbare weg veiliger door infrastructurele ingrepen.” Concreet krijgt Brugge voor 2020 een subsidie van 131.688,44 euro om te investeren in veiligheid om en rond de school.  “Leerlingen op een veilige manier hun woon- schooltraject kunnen laten afleggen is bijzonder belangrijk”, duidt Van Volcem. Eén van de opvallendste ingrepen is het plaatsen van slagbomen aan vijf schoolstraten. De definitieve goedkeuring voor het concept van deze slagbomen moet nog gebeurden door het schepencollege. Het ontwerp voor de slagboom  is ontwikkeld voor een weg waar tweerichtingsverkeer mogelijk is. De slagboom sluit een kant van de weg af zodat prioritaire voertuigen steeds rond de slagboom kunnen rijden en de veiligheid gewaarborgd kan blijven. Er wordt aan openbaar domein gevraagd een tweede versie van de slagboom te maken waarbij de lengte van de slagboom aangepast is naar een beperkt eenrichtingsverkeer zodat deze geen hinder voor prioritaire voertuigen vormt .

Burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem willen beide een fietsveilige stad voor de schoolgaande jeugd
rv Burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem willen beide een fietsveilige stad voor de schoolgaande jeugd

Volgende schoolomgevingen worden veiliger :

1. De Boomhut te Sint-Andries: 

- Uitstulpende bushalte

- Verplaatsen zebrapad

- Dynamische zone 30 ter hoogte van de school

- Octopuspaal verplaatsen

- Beter faciliteren oversteekbaarheid

2. Oversteek OLVA Collegestraat 24

Naar aanleiding van een te beperkte kijkhoek en de veiligheid van de kinderen wordt de oversteek beter gefaciliteerd. 

3.Aanpassen parkeermogelijkheden SASK (Veltemweg)

4.Definitieve inrichting schoolstraat BS Christus Koning mét slagboom - Gerard Davidstraat

5.Definitieve inrichting schoolstraat BS Manitoba - Manitobalaan

6.Definitieve inrichting schoolstraat BS Mozaïek – Pastorieweg

7.Definitieve inrichting schoolstraat Sint-Michiels B - Sint-Michielslaan 

8.Definitieve inrichting schoolstraat De Triangel - Diksmuidse Heerweg 

9. Aanpassen fietsoversteek Immaculata - Koningin Astridlaan.

 In het kader van een veilige oversteek stelt MOVE voor om het zebrapad ter hoogte van het Immaculata te verplaatsen richting het rondpunt, waarbij een parkeerplaats zou verdwijnen en er een nieuwe doorsteek in het voetpad moet komen. 

10. Plaatsing Octopuspalen De Linde