Brugge bespaart 100.000 ton CO2 per jaar

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat Brugge in zeven jaar tijd de CO2-uitstoot met 100.000 ton heeft verminderd. Brugge engageerde zich in 2014 om tegen 2020 twintig procent CO2 minder uit te stoten. Dat staat gelijk aan 180.000 ton. Er is dus nog werk. "Maar we zijn op goede weg", zegt schepen van Leefmilieu Mieke Hoste (sp.a). Er is onder meer bespaard op energieverlies van woningen, investeringen in zonnepanelen, meer mogelijkheden voor fietsers, ophalen van voedseloverschotten en de aankoop van 34 hectare bos. Zaligmakend zijn de cijfers echter niet: uit recent onderzoek bleek dat Brugge één van de steden is met de meest ongezonde lucht in Vlaanderen.


(BHT)