Bomen langs Damse Vaart worden gerooid

De bomen langs de Damse Vaart-Zuid tot aan het rondpunt met de Karel van Manderstraat worden gerooid in de periode van 6 tot 17 november. Op 6 en 7 november is de Damse Vaart-Zuid, tussen de ring en de 'dam' al volledig voor het verkeer onderbroken uit veiligheidsoverwegingen. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, krijgen langs één kant van de straat doorgang. Waar de aannemer werkt geldt parkeerverbod. Vanaf 8 tot 17 november is er plaatselijk verkeer mogelijk tussen de ring en de Sint-Godelievedreef. In het najaar van 2018 worden 40 nieuwe populieren aangeplant. Er wordt gekozen voor een oude variëteit (Populus x canadensis 'Marilandica'). Deze boomsoort groeit met de wind mee waardoor je de typische, karakteristieke, licht gebogen vorm. De nieuwe bomenrij wordt, op vraag van de bewoners, niet doorgetrokken tot aan de ring. De bomenrij start vanaf de Damse Vaart-Zuid 8. (BHT)