Beter voorkomen dan genezen in Brugse school: leerlingen krijgen demonstratie handhygiëne om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Kta Brugge
Benny Proot Kta Brugge
Ondanks het coronavirus, worden alle schoolgaande leerlingen maandagochtend weer op de schoolbanken verwacht. In het KTA Brugge bereidden ze zich echter voor op het virus en doen ze aan sensibilisering. De leerlingen van de afdeling ‘verzorging’ zullen er demonstraties geven over handhygiëne én er worden affiches verspreid binnen het schoolgebouw. “Voorkomen is beter dan genezen", zegt directeur Lien Hautekeete. 

Bedoeling is dat die leerlingen langs zullen gaan in verschillende klassen om nogmaals aan te tonen wat een optimale handhygiëne inhoudt. “Dat is nu eenmaal een heel belangrijke factor in het voorkomen van de verspreiding van het virus”, klinkt het bij de directie. Beter voorkomen dan genezen dus. Als er kinderen zijn die ziektesymptomen vertonen, kunnen ze ook uit de klas gehaald worden. Reden tot paniek is er evenwel niet. Over de verspreiding van de Coronavirusziekte “COVID-2019” bestaan heel wat misvattingen. Deze ziekte is niet ernstiger dan de griep en enkel gevaarlijk voor risicopersonen. “Maar natuurlijk doen we er, in lijn met ons actief gezondheidsbeleid, alles aan om verdere uitbreiding te voorkomen. Net zoals bij griep kunnen we een aantal eenvoudige maatregelen nemen om besmetting tegen te gaan. Zowat de belangrijkste daarvan is het hanteren van een goede handhygiëne. En daarin zijn onze leerlingen Verzorging uitstekend getraind’” zegt directeur Lien Hautekeete van KTA Brugge. 

Bewustmaking

De school, die meewerkt aan de gezondheidsopvoeding van jongeren, zal binnen haar gezondheidsbeleid nadruk leggen op het meegeven van de basisvaardigheid handhygiëne om ziekteverspreiding tegen te gaan.

Francis Verscheure, technisch adviseur van de pijler People (met onder andere de opleidingen Verzorging, Haarzorg, Schoonheidszorg, Thuis- en bejaardenzorg) legt uit hoe dat gebeurt. “De doorbraak van het Coronavirus in de omliggende landen is de aanleiding voor een initiatief waarbij wij de leerlingen Verzorging inschakelen om hun leeftijdsgenoten bewust te maken van het belang van het correct wassen van hun handen. Zij zullen in een aantal klassen van de school tonen hoe je je handen best wast. Hun demo wordt op film vastgelegd en dat filmpje zullen we dan delen met de andere klassen”, aldus Verscheure. 

Dit initiatief wordt verder aangevuld met posters van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in het schoolgebouw en op Smartschool wordt ook nog een instructiefilmje geplaatst. “In tijden van griep- of andere epidemieën blijkt hoe essentieel hygiëne is voor iedereen. Die boodschap willen we nu meer dan ooit meegeven, want voorkomen is beter dan genezen’” besluit directeur Lien Hautekeete.