Allemaal hetzelfde terras in 2018?

WERKGROEP WIL ALLE HORECAZAKEN OP MARKT OP ÉÉN LIJN KRIJGEN

De nu nog verouderde terrassen op de Markt.
Proot De nu nog verouderde terrassen op de Markt.
Er zijn volop gesprekken aan de gang om tegen de lente van 2018 dezelfde soort terrassen op de Markt in Brugge te plaatsen. Nu gaat het nog vaak om verouderde terrassen, die veel van elkaar verschillen. De horeca reageert enthousiast. "Het is nodig dat we na 25 jaar veranderen", zegt Guy Boedt van café Craenenburg.

"Hier valt ons terras bijna uit elkaar", wijst Guy Boedt op zijn donkergroene terras. "Het staat er al 25 jaar en is oubollig. Je kan op de Markt wel meer gelijkaardige voorbeelden vinden. We moeten durven vernieuwen. Daarom is een nieuw terras, naar het voorbeeld van collega's op de Burg of nabij de Rozenhoedkaai, echt wel nodig."


Boedt maakt, samen met een aantal andere horecabazen, de stad, de Erfgoedcel en een terrasbouwer deel uit van een werkgroep die tegen de lente van 2018 nieuwe terrassen wil introduceren op de Markt. "Ons plein verdient vernieuwing, waarmee we weer in de schijnwerpers staan. De lente van volgend jaar lijkt me ook haalbaar qua timing", aldus Guy.

Het terras van Tom Pouce zal als voorbeeld dienen.
Proot Het terras van Tom Pouce zal als voorbeeld dienen.

Tom Pouce

Het stadsbestuur staat achter de plannen. "De nieuwe terrassen moeten uiteraard passen binnen ons historisch kader, maar het mag wel vernieuwend zijn. Terrassen vormen niet alleen een toeristische meerwaarde, ze zijn ook voor de aanblik van de stad bepalend, zeker op een strategische locatie als de Markt", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Franky Demon (CD&V). "We zoeken momenteel naar het geschikte materiaal. Iedereen is het erover eens dat het terras van de Tom Pouce op de Burg een mooi voorbeeld is. Het terras is daar heel transparant en ook de materiaalkeuze is knap. We gaan dus op zoek naar iets in dat genre."

Iedereen doet mee

Belangrijke voorwaarde: iedereen moet meewerken. De stad wil immers dat alle horecazaken op de Markt dezelfde aanblik krijgen. Bruggeling Jan Vanbrabander is nauw betrokken als verantwoordelijke voor de firma Terrasdesign. "Ruim 20 jaar geleden stond ik mee aan de wieg van de groene terrassen. Wij hebben de constructie voor Tom Pouce op de Burg voor onze rekening genomen. Daar is heel veel reactie op gekomen. Steeds meer horecazaken waren geïnteresseerd om een gelijkaardig systeem te kiezen."


De komende maanden wordt verder onderhandeld tussen de verschillende partijen. "Wat ons betreft hoeft niet elke horecazaak volgend jaar al zo'n terras te hebben", zegt Guy namens de horecazaken. "Sommige collega's hebben immers al geïnvesteerd in hun terras. Wij zien de nieuwe eenvormige terrassen over een tijdspanne van drie tot vier jaar. Dat lijkt me perfect haalbaar."