9 op 10 Bruggelingen trots op vele toeristen, maar de helft vindt ze ook een bedreiging voor leefbaarheid

Toerisme in Brugge.
BELGA Toerisme in Brugge.
Bijna 9 op 10 inwoners wil dat Brugge een toeristische topbestemming blijft. Dat blijkt uit het nieuw bewonersonderzoek dat Toerisme Vlaanderen en de diensten voor toerisme van de vijf Vlaamse kunststeden voor de tweede keer in drie jaar tijd lieten uitvoeren.

De internationalisering van het toerisme doet de bezoekersstatistieken in de historische binnenstad van Brugge pieken tot boven de 8 miljoen per jaar. Gemiddeld telt Brugge dagelijks 120 bezoekers per 100 inwoners met uitschieters tot 300 bezoekers per 100 inwoners. Je treft ze vooral in vakantieperiodes en in de weekends, steeds vaker op dezelfde plaatsen en tijdstippen, meer en meer voor slechts een paar uur. De helft van de 1.300 bevraagde Bruggelingen wil minder groepstoeristen en meer dan de helft wil minder cruisetoeristen.

Maar toch blijft de Bruggeling het toerisme omarmen: 67 procent vindt dat de voordelen van het toerisme in Brugge ruimschoots opwegen tegen de nadelen. Bijna negen op tien wil Brugge dan ook als toeristische topbestemming behouden. Toch is de Bruggeling niet blind voor de mogelijke schaduwzijde van het toerisme. Bruggelingen schatten de mogelijk nadelige impact van het toerisme op de leefbaarheid van de stad beduidend hoger in dan inwoners uit de andere kunststeden. Bijna de helft ervaart het groeiend aantal toeristen als een bedreiging voor de leefbaarheid en 28 procent vindt dat toeristen zorgen voor overlast. Meer dan in andere steden vreest de Bruggeling dat het wonen in de binnenstad onder druk komt te staan, het leven duurder wordt en het stadscentrum overvol geraakt. 

“We zijn niet blind voor die bekommernissen", zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Naast de economische meerwaarde van toerisme houden we nadrukkelijker rekening met de maatschappelijke kost en maken we nog meer de afweging tussen de meer- en de minwaarde. In het vernieuwde toerismebeleid stellen we de inwoner centraal in het besef dat wat goed is voor inwoners ook goed is voor bezoekers en ondernemers.”