4 keer zoveel studentenkoten in 5 jaar

MAAR DIT JAAR NOG GEEN ENKELE AANVRAAG VOOR NIEUW COMPLEX

Voor projecten als deze werd dit jaar nog geen enkele aanvraag ingediend.
Foto Benny Proot Voor projecten als deze werd dit jaar nog geen enkele aanvraag ingediend.
In vijf jaar tijd is het aantal conforme studentenkoten in Brugge verviervoudigd. In 2013 telde de stad nog 466 studentenverblijven, in juni 2018 waren dat er al 1.871. Dat blijkt uit cijfers die raadslid Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) opvroeg. "Dit jaar kregen we wel nog geen enkele aanvraag", zegt schepen Franky Demon (CD&V).

In juni telde de stad Brugge 1.871 studentenkoten, die voldoen aan de strengste eisen. Vermoedelijk telt de stad zelfs meer dan 2.000 koten, want in dat hoge aantal zijn de huizen met maximaal drie kamers niet inbegrepen. Ook de studentenverblijven die niet in orde zijn, komen niet in dat lijstje voor. "Het gaat om een drietal hardleerse eigenaars die steevast weigeren om hun eigendom aan te passen aan de eisen voor studentenkoten", zegt schepen van Studentenstad Franky Demon (CD&V). "Door onze strengere aanpak sinds twee jaar heeft een aantal eigenaars hun eigendom zelfs al verbouwd tot appartementencomplex of b&b. Als die hardleerse eigenaars niet luisteren, dan zullen wij hun studentenkoten moeten sluiten."


In 2013 waren er slechts 466 conforme studentenkoten, al waren er toen volgens Demon wel al veel meer studentenverblijven. "Maar we zijn pas de laatste jaren erg strikt gaan controleren. Dat zie je ook in de cijfers: in 2016 telden we al 1.300 koten, in 2017 waren dat er 1.580." Studentenverblijven moeten in Brugge onder meer een minimale grootte hebben, over voldoende stopcontacten en sanitair beschikken. In het verblijf moet ook een gemeenschappelijke ruimte aanwezig zijn. "Schrijnende toestanden rond (brand)veiligheid hebben we niet ontdekt. Dat is een hele geruststelling. Eigenaars vallen wel over de verplichting voor een gemeenschappelijke ruimte. Daar moeten ze vaak één of twee kamers voor opgeven. Nochtans vinden we dat belangrijk."

Geen stop

Bij de start van het vorige academiejaar stonden nog zeker 400 koten leeg. Moet er geen stop komen op de bouw van nieuwe verblijven? "Dat is niet aan de orde, want projectontwikkelaars voelen die evolutie zelf aan", aldus Demon. "Dit jaar hebben we nog geen enkele aanvraag binnen gekregen voor een groot project. Wel zijn een aantal vergunde projecten van vorige jaren momenteel nog in aanbouw. Een voorbeeld is het complex in het rijtje van een aantal hoge gebouwen aan het station."


Volgens Demon is een klein overschot ook geen drama. "Het is goed voor de prijzen van koten, die in Brugge lager liggen dan in andere studentensteden. Bovendien zetten hogescholen steeds meer in op uitwisselingen met buitenlandse scholen. Die studenten hebben, vaak maar voor een semester, ook een verblijfsplaats nodig. Dan komen die vrije kamers goed van pas."