11 gedetineerden slapen op de grond

38 CELLEN STAAN LEEG, MAAR TE WEINIG CIPIERS OM AFDELINGEN TE BEMANNEN

Koen Logghe van ACOD aan de gevangenis.
Mathias Mariën Koen Logghe van ACOD aan de gevangenis.
De Brugse cipiers hebben gisteravond het werk neergelegd uit protest tegen het personeelstekort. Er zijn 27 voltijdse werknemers te weinig. Elf gedetineerden slapen momenteel op de grond. Nochtans staan 38 cellen te verkommeren. "Er is geen personeel om die afdelingen te bemannen", zegt Koen Logghe van ACOD.

Het was Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) die de onthutsende feiten aan het licht bracht. Zij had aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tekst en uitleg gevraagd over de werkomstandigheden in de Brugse gevangenis. "Het is onbegrijpelijk dat dergelijke situaties kunnen gebeuren. Cipiers vervullen een belangrijke job in de maatschappij. Het personeelstekort is schrijnend. De stakingen zijn het logische gevolg. De veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden", zegt Lambrecht. "In mei 2016 beloofde de minister om het personeelskader binnen het jaar nationaal op te vullen tot 7.075 fulltimers. Op 1 januari 2018 stond de teller op 6.713. De beloftes worden niet ingevuld en dat leidt tot frustraties." Een stelling die het gevangenispersoneel in Brugge bevestigt. Volgens vakbondsafgevaardigde Koen Logghe van het ACOD slepen de problemen al langer dan vandaag aan. Op dit moment moeten elf gedetineerden op een matras op de grond slapen. Een schrijnende toestand, aangezien er in twee afdelingen 38 cellen leeg staan.

Meer vechtpartijen

"Maar er is nu eenmaal geen personeel om die afdelingen te bemannen", zegt Logghe. "In het verleden gebeurde het zelfs dat er veertig gedetineerden op de grond moesten slapen. Een situatie die voor niemand aangenaam is." Het personeel voert daarom al de hele week actie door tussen 6 en 8 uur het werk neer te leggen. Hetzelfde gebeurde tussen 14 en 16 uur. En sinds gisteravond is er, zoals in alle Belgische gevangenissen, een 24-urenstaking begonnen. De gedetineerden kunnen daardoor een hele dag geen bezoek ontvangen of telefoneren. De Brugse politie houdt, eventueel samen met de civiele bescherming, permanentie.


Alain Blancke, vakbondsafgevaardigde van ACV, stelt dat de veiligheid van zowel cipiers als gedetineerden in het gedrang komt door het aanhoudende personeelstekort. "Als ze al met vier à zes moeten samenleven, en dan komen er nog twee met een matras bij ... Het is duidelijk dat dit niet bevorderlijk is voor de sfeer. Het aantal incidenten of vechtpartijen onderling stijgt daardoor", aldus Blancke. Minister Koen Geens belooft te werken aan een oplossing. Daardoor zou er extra personeel bijkomen en kunnen de ongebruikte cellen opnieuw bemand worden.