"Tempelhof moet veiliger worden"

CD&V Sint-Pieters vraagt dat er meer gedaan wordt om sportpark Tempelhof veiliger te maken. In het sportpark kan je nog altijd met de auto rijden. "We zijn blij met de vele investeringen op deze sportsite", zegt Bjorn De Windt. "Maar veiliger is het niet. Bovendien worden overal voertuigen geparkeerd in de graszones van het domein met schade aan het gazon tot gevolg. In 2014 deden we al een voorstel om de zone tussen het speelplein en het basketbalplein verkeersvrij te maken met de plaatsing van parkeerpaaltjes. Samen met een uitbreiding van de parkeerplaats rechts van de sportzaal, kunnen er twintig extra plaatsen worden gecreëerd en worden de twee bestaande parkeerzones met elkaar verbonden. Hierdoor wordt het park grotendeels verkeersvrij en kunnen de gebruikers op een veilige manier sporten, skaten, fietsen en spelen." De partij legt het voorstel nu op tafel bij haar schepen in het stadsbestuur. (BHT)