"Er moet een taxibond komen"

STAD OVERLEGT OVER MAATREGELEN NA SCHIETPARTIJ

Het aantal taxi's is meer dan verdubbeld en dat zorgt voor wrijvingen. Met een taxibond hoopt de stad om een einde te maken aan het geruzie.
Benny Proot Het aantal taxi's is meer dan verdubbeld en dat zorgt voor wrijvingen. Met een taxibond hoopt de stad om een einde te maken aan het geruzie.
Na aanhoudende problemen en opstootjes tussen taxichauffeurs met als dieptepunt de schietpartij van vrijdagnacht, wordt de roep naar een taxibond in Brugge steeds luider. Opvallend is dat zowel de stad als taxichauffeurs dat zélf vragen.

Al maanden is er wrevel tussen de taxichauffeurs onderling.


Oorzaak is de toegenomen concurrentie. Chauffeurs nemen elkaars klanten af in de rij aan het station. Dat resulteerde al in scheldtirades en bedreigingen. Vrijdagnacht escaleerde de ruzie tussen twee taxichauffeurs. De 46-jarige Mohammad 'Arif' R. werd in de nek geschoten op het Kraanplein door een andere taxichauffeur, een Armeniër. Beiden rijden voor eigen rekening rond.


Taxichauffeurs reageren geschokt, maar niet verbaasd. "We hadden verwacht dat er oorlog zou uitbreken tussen de chauffeurs", zegt Els Meuleman van Taxi Georges. "De stad heeft geen oren naar ons gehad toen we voorspelden dat het verdubbelen van het aantal taxi's tot heibel zou leiden." Opvallend is dat verschillende chauffeurs net als de stad vragende partij zijn om hun belangen te organiseren in een Brugs taxiverbond. Een eerdere poging om zo'n bond op te richten liep spaak, door het onderlinge geruzie. Nu zijn er bijeenkomsten, maar die lopen niet altijd van een leien dakje.


"Op vergaderingen wordt er vaak meer geruzied dan overlegd", vervolgt Els. "Vorige week hadden we nog een vergadering met taxi, politie en de bevoegde schepen, maar we zouden moeten evolueren naar een echte taxibond, waarin iedereen zich aan de regels houdt. Bij de taxichauffeurs die hier al lang aan de slag zijn, is er zeker genoeg bereidwilligheid om zo'n bond op te richten, maar de durf is er niet. Daarvoor is het geruzie tussen veel eenmanszaken te groot. Het probleem is ook dat velen de taal onvoldoende beheersen om in gesprek te kunnen gaan."

Hilde Decleer.
Benny Proot Hilde Decleer.

Examen

Nochtans moet elke taxichauffeur een examen afleggen in het Nederlands vooraleer hij zijn licentie kan aanvragen. "Op dat examen wordt ook getoetst of de kandidaat voldoende op de hoogte is over de stedelijke modaliteiten, wetten en bezienswaardigheden", zegt schepen van lokale economie Hilde Decleer.


"Het klopt wel dat het aantal exploitanten meer dan verdubbeld is. In 2014 waren er nog 22, nu zijn dat er 46. Die hebben in totaal 112 taxi's. Dat die verdubbeling voor spanningen zorgt, is duidelijk. En het klopt ook dat er nu veel grotere culturele verschillen zijn. Bij de oprichters van de 26 eenmanszaken tellen we 16 verschillende nationaliteiten. We zijn als stad grote voorstander van het idee om een taxibond op te richten, met een spreekbuis voor de taxichauffeurs die meer in overleg kan gaan met de stad. Maar pogingen in het verleden mislukten steeds. Het geruzie onderling is gewoon te groot. We overleggen over maatregelen, maar de rotte appels moeten er alvast uit", besluit de schepen.