"Een zwembad, een ijspiste,... Doé iets met het Minnewater"

Een podium op het Minnewater zou er volgens Pol Van Den Driessche zo kunnen uitzien.
Repro Bart Huysentruyt Een podium op het Minnewater zou er volgens Pol Van Den Driessche zo kunnen uitzien.
Opnieuw een opmerkelijk voorstel van senator Pol Van Den Driessche (N-VA): hij wil dat het stadsbestuur meer organiseert op en rond het Minnewater.

Het is volgens de toekomstige lijsttrekker van N-VA de ideale plaats om mee uit te pakken in Brugge. "Denk aan een licht- en klankhappening in de lente, een openluchtzwembad in de zomer, een regatta in de herfst en een ijspiste in januari of februari", oppert hij. "Neem nu een ijspiste. De recent gepubliceerde cijfers tonen aan dat het toerisme in Brugge zware klappen moest incasseren. Gelukkig is er stilaan opnieuw een opwaartse trend. Dat is hoopvol. Tegelijk weet iedereen dat januari en februari altijd heel kalme toeristische maanden zijn in Brugge. De hele toeristische sector, met zijn duizenden handelaars en werknemers, gaat in die weken door een dal. Onze recente gesprekken met hoteluitbaters bevestigen dat. Leg dan bijvoorbeeld een kunststoffen schaatspiste aan op een ponton ergens op het water in Brugge. Het zou ook voor het eerst sinds lang zijn dat er op en rond dat wateroppervlak iets gebeurt." Dat Van Den Driessche opnieuw een gratuit idee op de Bruggelingen loslaat, wuift hij weg. "Een politicus zonder ideeën, dat is als een café zonder bier." (BHT)