"Airbnb maakt wonen in centrum nog duurder"

AANBOD BLIJFT GESTAAG STIJGEN

In en rond Brugge zijn er nu net geen 1.000 logeeradressen van Airbnb, vorig jaar goed voor een omzet van 10,2 miljoen euro. Maar volgens de stad Brugge én de hotelsector veroorzaakt dat een enorme druk op de betaalbaarheid van de huizen. Bovendien zijn er Bruggelingen die via Airbnb de 'vakantiewoningenstop' van de stad omzeilen.

De website Airbnb promoot 912 'Brugse' verhuureenheden, maar er bevinden er zich slechts 560 effectief op Brugs grondgebied. Technisch en juridisch gezien gaat het ofwel om vakantiewoningen ofwel om gastenkamers. Er zijn in totaal 242 gastenkamers (goed voor 530 effectieve kamers), waarvan 183 in de binnenstad. Ook 86 van de 133 vakantiewoningen bevinden zich in het stadscentrum.


"In een gastenkamer logeer je bij iemand die er woont, en dan stelt er zich dus geen probleem", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Het aanbieden van volledige woningen op de toeristische verhuurmarkt, huizen waar dus niemand woont, creëert schaarste op de woningmarkt en doet de koop- of huurprijzen in de binnenstad stijgen. Daarom heeft de stad sinds 2002 een vakantiewoningenstop in de binnenstad. Nieuwe aanvragen worden niet vergund. Toeristisch logies die stedenbouwkundig niet in orde zijn, worden ook niet gepromoot of ondersteund door de stad", legt de burgemeester uit. "Brugge kan maar aantrekkelijk blijven voor bezoekers als er ook in de stad gewoond wordt. Inwoners en ondernemers kunnen zo een graantje meepikken van het succesverhaal van ons toerisme." Het systeem van Airbnb brengt dat volgens de stad in gevaar.

Regels omzeilen

"We worden bovendien niet echt geholpen door het nieuwe logiesdecreet van de Vlaamse overheid. Want mensen die via Airbnb logies aanbieden, kunnen onze vakantiewoningenstop in Brugge omzeilen. Dat merken we al in de praktijk, want het merendeel is in overtreding." Zo werden er recent bijvoorbeeld 32 'vakantielogies' aangegeven, waarvan er zich 27 in de binnenstad bevinden. Maar 18 van die logies zijn volgens de stad in feite vakantiewoningen, waar dus niemand permanent woont, en dat is een omzeiling van de vakantiewoningenstop van het stadsbestuur.

Brandveiligheid

"Ik zie twee tendensen in wat er momenteel aan het gebeuren is", zegt Thierry Lemahieu van vzw Hotels Brugge. "Enerzijds zijn de logeeradressen vaak niet helemaal in orde met bijvoorbeeld de brandveiligheid of met andere regels. Er is ook geen controle op de naleving van de regels . Aan de andere kant worden potentiële woningen in de binnenstad via Airbnb verhuurd aan toeristen. Ik begrijp best dat Bruggelingen een graantje willen meepikken, maar we moeten beseffen dat het ten koste gaat van de leefbaarheid in de stad én dat het druk zet op de woningmarkt."


Lemahieu vindt dat er dringend iets moet ondernomen worden. "Alle politieke partijen hebben in 2012 beloofd om werk te maken van betaalbaar wonen, maar Airbnb zet daar enorme druk op. Wij van vzw Hotels Brugge zien die evolutie met lede ogen aan. Op die manier wordt onze mooie stad uitgehold. Buren zullen elkaar niet meer kennen omdat er elke week andere mensen komen logeren."