Bree en Maaseik moeten opdraaien voor pensioenbom van 40 tot 60 miljoen euro

Het oude ziekenhuis in Bree mag dan wel verdwenen zijn. De pensioenbom die eronder lag, is dat niet.
Bomans Het oude ziekenhuis in Bree mag dan wel verdwenen zijn. De pensioenbom die eronder lag, is dat niet.
De stadsbesturen van Maaseik en Bree en hun respectieve OCMW’s zullen de komende jaren de pensioenen van 59 vastbenoemde personeelsleden van het vroegere Medisch Centrum Noord-Oost Limburg (MCNOL) betalen. Dat heeft de burgerlijke rechtbank in Tongeren beslist. De rekening, die geschat wordt op 40 tot 60 miljoen euro, moet van de rechter via een verdeelsleutel verdeeld worden over de beide stadsbesturen en hun OCMW’s.

Hoe zit de kwestie precies in elkaar? In de ziekenhuiswereld tekenden zich de jongste 20 jaar twee evoluties af: er worden steeds minder personeelsleden vastbenoemd en publieke OCMW-ziekenhuizen zijn op grote schaal opgegaan in fusiegroepen met vzw-statuut. Dat heeft twee belangrijke consequenties gehad: omdat er steeds minder statutairen zijn, komen er via hun lonen veel minder afdrachten in de pensioenkassen van lokale overheden terecht. En aangezien in die vzw’s vastbenoemde personeelsleden niet toegestaan zijn, bleven heel wat OCMW’s of tussenstructuren financieel verantwoordelijk voor hun pensioenen.

Verdeelsleutel

In Limburg bleven de statutairen van de fusiegroep ZMK (Maaseik, Bree, Overpelt en Genk) bijvoorbeeld juridisch achter in MCNOL, dat sinds de fusie geen activiteiten meer heeft en dus ook geen inkomsten om de pensioenen te blijven betalen. En dat laat zich nu voelen. In de jaren negentig brachten de gemeenten Bree en Maaseik hun vastbenoemde verplegers dus onder in het MCNOL. Dat ging echter in 2000 in vereffening nadat het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) werd opgericht. Er werd afgesproken dat het MCNOL zou blijven instaan voor de vastbenoemde personeelsleden en dat de exploitatiekosten via een verdeelsleutel door de OCMW’s van Bree en Maaseik zouden betaald worden.

Pot is leeg

De vereffening van het MCNOL zou aangehouden blijven zolang de pensioenen van hun personeel moeten uitbetaald worden. Er werden allerlei pogingen ondernomen om de zestig verplegers te laten aansluiten bij het pensioenfonds van de RSZ maar die mislukten. MCNOL sloot daarom bij Ethias twee verzekeringen af waarop een bedrag van 7,7 miljoen euro werd gestort om de pensioenen te kunnen betalen. Toen al was duidelijk dat dit niet zou volstaan om de komende dertig jaar de pensioenen van de zestig Maaseikse verplegers te betalen. “De pensioenkas is leeg.” Dat kregen de vereffenaars van het medisch centrum Noord-Oost-Limburg (MCNOL) in 2018 te horen van verzekeraar Ethias. Door een noodstorting van de stadsbesturen konden de pensioenen voorlopig toch nog uitbetaald worden.

59 levende verplegers

De rechter besliste vrijdagmorgen dat Bree en Maaseik de pensioenlast van de nog 59 levende verplegers op zich moeten nemen omdat zij deelgenoten zijn in het MCNOL. De rechter legde in het vonnis ook de verdeelsleutel vast. Zo moeten het OCMW en het stadsbestuur van Maaseik de komende jaren elk 29,53 procent van de pensioenlast voor hun rekening nemen. De overige 40,94 procent moet worden verdeeld onder het stadsbestuur en het OCMW van Bree.

In beroep

“We gaan in beroep”, zegt de burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Het gaat over de 59 personeelsleden van de stad Maaseik en wij vinden dat Maaseik daarvoor moet opdraaien.” De Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) was niet gelukkig met het vonnis maar onthield zich van commentaar. “Ik ga het vonnis, dat ik nog niet in mijn bezit heb, eerst rustig doornemen vooraleer een uitspraak te doen.”