Aanpassingswerken aan dodelijk kruispunt gestart

De werken zijn van start gegaan
Karolien Coenen De werken zijn van start gegaan
In Bree is men begonnen met het aanpassen van het dodelijk kruispunt van de Hamonterweg met de Sportlaan. Het afgelopen jaar vonden daar verschillende zware ongevallen plaats, met als anticlimax het dodelijk ongeval op kerstavond. Enerzijds komen er snelheidsbeperkende maatregelen, anderzijds worden de wegmarkeringen verduidelijkt.

De acties zetten dus in op het snelheidsgedrag op de Hamonterweg,meer bepaald vanaf de verkeerslichten in Gerdingen. “Daar zal eerder 70 kilometer per uur worden ingesteld, en zal het verkeer sneller op één rijstrook moeten rijden”, klinkt het bij Agentschap Wegen en Verkeer. “Ook wordt er een snelheidshandhaving voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Sportlaan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door middel van een flitspaal. Ook extra snelheidsmetingen kunnen een ontradend effect hebben.”

De werken zijn van start gegaan
Karolien Coenen De werken zijn van start gegaan

Slechts één kruising met Hamonterweg 

“Anderzijds voeren we een aantal aanpassingen aan de wegmarkeringen uit”, gaat men bij AWV verder. “Dat om het rijgedrag op het kruispunt nog duidelijker te sturen. Op de Sportlaan richting het kruispunt zal het verkeer op één rijstrook gebracht worden tot aan het kruispunt, zodat de Hamonterweg daar slechts op één plek wordt opgereden of gekruist. Daar komt ook een extra verkeersbord om de voorrangssituatie voor de gewestweg te benadrukken. Op de Hamonterweg, komende vanaf de rotonde, zal de linksafslagstrook richting Sportlaan worden ingekort.”

De werken zijn van start gegaan
Karolien Coenen De werken zijn van start gegaan