Aanleg fietspaden Maaseikerbaan

De subsidies voor de aanleg van fietspaden langs de Maaseikerbaan tussen Opitter (Bree) en Maaseik, zijn goedgekeurd. Als de aannemer wegenbouw en rioleringswerken aangesteld is, kunnen de werken van start.


Vermoedelijk beginnen de rioleringswerken en wegenwerken na het bouwverlof.Ongeveer een jaar na aanvang zou alles klaar moeten zijn. "Vanaf midden februari wordt gestart met het rooien van de bomen. Daar is de winter immers de meest geschikte periode voor. In deze fase zal de hinder voor het doorgaand verkeer eerder miniem zijn", laat burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) weten. (GBO)