Verlichting langs Vicognedijk

Op vraag van het gemeentebestuur zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust verlichting plaatsen op de weg langs de Spuikom tussen het Maertenssas en de Bredense Steenweg . Deze weg wordt veel gebruikt door fietsers en lopers maar is sinds de oeverversteviging onveilig als het donker is. De Vicognedijk werd vorige zomer opnieuw opengesteld na de dijkverhoging. (LBB)