Je kan voortaan 20 items uitlenen in de bibliotheek

De bib van Bredene
LBB De bib van Bredene
Er komen diverse aanpassingen aan het dienstreglement van de openbare bibliotheek in Bredene naar aanleiding van de overstap naar een nieuw bibliotheeksysteem.

Een belangrijke wijziging is dat er binnenkort maximum twintig materialen uitgeleend kunnen worden, ongeacht de materiaalsoort (boek, cd, dvd, …). De beperking van maximum tien niet-gedrukte materialen wordt hiermee opgeheven. Deze nieuwe regel is eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. De bibliotheek beschikt bovendien over voldoende materialen. Ook zal bij het verlengen van materialen de tweede uitleenperiode van 4 weken pas ingaan nadat de eerste periode van 4 weken verstreken is, ongeacht de datum van aanvraag van verlenging. Kortom: wie tijdig materialen verlengt zal voortaan in totaal automatisch 8 weken deze materialen kunnen ontlenen.

Ook de manier waarop de bibliotheek via berichten communiceert met klanten wijzigt. Zo zal bijvoorbeeld de eerste herinneringsbrief- of mail worden verstuurd drie dagen na de terugbrengdatum in plaats van zeven dagen. Zo kan de klant sneller reageren. Het beheersorgaan van de bibliotheek gaf reeds positief advies aan de aanpassingen, die nu voorgelegd zullen worden aan de gemeenteraad.