Gemeente wil armoede aanpakken

Bredene heeft een beleidsplan armoedebestrijding klaar. Om ervoor te zorgen dat dat geen dode letter blijft, beschikt Bredene nu over een armoedebeleidscoördinator. De cijfers rond (kans)armoede zitten in stijgende lijn, maar zijn nog niet problematisch. De gemeente wil echter proactief te werk gaan. Zo telt Bredene bijvoorbeeld meer dan 2.300 inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Een honderdtal Bredenaars moet bij het OCMW aankloppen voor leefloon en nog eens meer dan 200 laten zich door het OCMW bijstaan om hun budget te beheren. Verder maakt zowat 25 procent van de Bredense kinderen in het lager onderwijs gebruik van een schooltoelage, in het secundair loopt dit al op tot 30 procent. Ook de kansarmoede-index van Kind en Gezin stijgt al enkele jaren op rij, om tot net geen 16 procent af te klokken in 2015. Deze tendens trekt zich weliswaar over de hele lijn van de welzijnssector door. "Armoede bestrijden is een veel complexer probleem dan men misschien op het eerste zicht zou denken. Het gaat niet alleen over het ontbreken van geld, maar over diverse vormen van sociale en financiële uitsluitingen. Aan de hand van maatregelen hopen we dit complex probleem op termijn toch wat te kunnen indijken", aldus OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding Jacques Deroo (sp.a). (LBB)